Úvod

 

Nositel projektu je firma NorthCom s.r.o, Most, Majakovského 2093
Partneři bez finanční spoluúčasti:
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace
Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

CZ 1.07/1.3.07/04.0005
TU.MŠ
Termín konání: 1.1.2011 – 31.1.2012

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ústecký kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.3

Vítáme Vás na stránkách portálu Pedagogické věno. Stránky vznikly jako výstup účastníků projektu TU.MŠ.

Společně chceme pomoci především předškolním pedagogům v rozvoji tvořivosti při každodenní výchovně vzdělávací práci, třídním a projektovém plánování. Doufáme, že příspěvky dobré praxe předškolních pedagogů Vám pomohou najít především inspiraci, nové dovednosti a rozvinou Vaši tvořivost.

Budeme velmi rádi, když obohatíte tyto stránky vlastním materiálem podporujícím tvořivost učitelek mateřských škol.