Nositel projektu je firma NorthCom s.r.o, Most, Majakovského 2093
Partneři bez finanční spoluúčasti:
Mateřská škola Chomutov, Šafaříkova 4335, příspěvková organizace
Mateřská škola Most, Lidická 44, příspěvková organizace

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

CZ 1.07/1.3.07/04.0005
TU.MŠ
Termín konání: 1.1.2011 – 31.1.2012

 

Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Ústecký kraj – Výzva č. 4 pro GP – oblast podpory 1.3

Cíl projektu: Hlavním cílem je zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro učitelky mateřských škol, rozšířit nabídku DVPP vytvořením uceleného vzdělávacího bloku, vycházejícího z potřeb učitelek MŠ regionu Ústeckého kraje, měst Mostu, Litvínova, Chomutova a Jirkova.

Napsat komentář