Schůze 6.5.2014 – O Mášence a třech medvědech

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:                                        O Mášence a třech medvědech

 

Datum schůzky:                                       6.5.2014

Místo konání:                                           OP MŠ Albrechtická

Sekci vedla:                                              Zubová Jaroslava

Od:                                                            13. 30 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny:  Petráková Jaroslava, Zimmermannova J.,Mikšíková I., Šmídova K., Hochmanová A., Parubčanová i.,  Hajzlerová R.,  Povová I., Zubová J., Kleinová J., Kohoutová L., Holá L.

 

Omluveni:  Palovčíková J

Program schůzky sekcí:

1.      Prezentace
2.      Seznámení s plánem setkání
3.      Seznámení s dramatickými hrami O Mášence a třech medvědech
4.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi
5.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe, rozdání materiálu
6.      Diskuse – výběr tématu: Můj kamarád zvíře

 

 Dramatická sekce ukládá:

1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem
2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
3.      Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce
4.      Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další přílohy s ní spojené
5.      Další setkání na OP MŠ A .Dvořáka, provede nás tématem Holá Lenka

 

Zapsala: Jaroslava Petráková

petrakova.jaroslava@seznam.cz