Schůze 13.4.2015 – Ošklivé kačátko

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Ošklivé kačátko“

Datum schůzky:  13. 4. 2015

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Marie, Halířová Andrea, Reinerová Jana, Fryčová Veronika, Michaela Studnicová, Monika Eberhardtová

Program schůzky sekce:

  1. Prezentace
  2. Využití smyslů při práci s příběhem – prožitkové učení
  3. Důležitost motivace a vztahu učitelky k dětem
  4. Možnosti využití nabízených her, prolínání všech oblastí
  5. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
  6. Upozornění na webové stránky – http://www.pedagogickeveno.cz/metodika-dv-tu-ms/

  Dramatická sekce ukládá:

  1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
  2. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)
  3. Připravit si materiály k dalšímu tématu „Cesta kolem světa“ a průběžně ho zasílat na adresu eva@seznam.cz . Připravit si kostým k tématu.

 

Termín příští sekce: 13. – 14. 6. 2015

Téma sekce: „Cesta kolem svět

Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková