Schůze 2.2.2015 – Perníková chaloupka

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Perníková chaloupka“

Datum schůzky:  2. 2. 2015

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Marie, Benešová Kateřina, Halířová Andrea, Reinerová Jana, Fryčová Veronika, Starečková Petra, Tomková Jana, Fenclová Helena (Litvínov)

 

Program schůzky sekce:

1.      Prezentace

2.      Seznámení s charakteristikou a obsahem dramatické výchovy (pro nové členky)

3.      Využití smyslů při práci s příběhem – prožitkové učení

4.      Důležitost motivace a vztahu učitelky k dětem

5.      Využití rekvizit, loutek při rozvoji fantazie dětí

6.      Divadlo v mateřské škole, hrajeme divadlo dětem

7.      Možnosti využití nabízených her, prolínání všech oblastí

8.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe

Dramatická sekce ukládá:

1.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti

2.      Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)

3.      Informovat kolegyně na pracovišti o konání dalšího setkání učitelek na Svahové motivované „Cestou kolem světa“ (13. – 14. 6. 2015)

4.      Nahlásit případný zájem o setkání na Svahové do další schůzky dramatické sekce

5.      Připravit si materiály k dalšímu tématu „Ošklivé káčátko“

 

 

Termín příští sekce: 30. 3. 2015

Téma sekce: „Ošklivé káčátko“

  Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková