Schůze 21.11.2013 – Sněhurka a 7 trpaslíků

 

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce/ „Sněhurka a sedm trpaslíků“

Datum schůzky:  21. 11. 2013

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Ivana Vitvarová, Pavla Kajáková, Jana Tomková, Jaroslava Petráková, Renata Hajzlerová, Světlana Hurtová, Angelika Šustová, Lenka Metličková

 

Program schůzky sekce:

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3. 3.      Možnosti využití nabízených her
 4. 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5. 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – dramatické hry motivované daným námětem
 6. 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. 7.      Diskuse

 

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované pohádkovým příběhem „O třech prasátkách“
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Vitvarová Ivana, Petráková Jaroslava)
 4. 4.      Informovat členky sekce o připravovaném setkání na Svahové 14. – 15. 6. 2013 (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 5. 5.      Informovat kolegyně na pracovišti o připravovaném setkání na Svahové, tentokrát pod názvem „Oheň, voda, vzduch, země“ (všechny členky sekce)
 6. 6.      Zajistit ubytování na Svahové (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)

 

Termín příští sekce: 27. 1. 2014

Téma sekce: „ O třech prasátkách“

 

  Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková