Schůze 22.10.2013 – Korporátní bubnování

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

  

Název sekce:                                        Korporátní bubnování 

Datum schůzky:                                            22. 10 .2013

Místo konání:                                           OP MŠ Fr. Kmocha

Od                                                                   13. 30 hod.

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce. 

Přítomny:  Hochmanová A., Lenartovičová V.,Parubčanová i.,  Palovčíková J., Holá L.,   Hajzlerová R., Petráková Jaroslava, Povová I.

Omluveni:  Klainová j.,  Dimitrova Smetanová Ž.,

 

Program schůzky sekcí:

  1. Prezentace
  2. Seznámení s plánem setkání
  3. Seznámení s dramatickými hrami
  4. Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi
  5. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
  6. Diskuse

Dramatická sekce ukládá:

1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem
2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
3.      Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce
4.      Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další přílohy s ní spojené
5.       

Zapsala: Jaroslava Petráková

petrakova.jaroslava@seznam.cz