Schůze 23.10.2014 – Podzimní víla

 

                                                                                             

 Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 Zápis ze schůzky dramatické sekce ze dne 23. 10. 2014

„Podzimní víla“

Program:

 1. Prezentace
 2. Seznámení s plánem setkání
 3. Seznámení s dramatickými hrami
 4. Prohlídka MŠ A. Dvořáka, kterou nás provedla L. Holá
 5. Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, masky, pracovní listy a dramatické hry motivované daným námětem,
 6. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. Diskuse

 

Přítomny: R. Hajzlerová, L. Kohoutová, E. Lenčéšová, R. Žižková, V. Červená, L. Holá, A. Hochmanová, J. Klainová, J. Palovčíková, I. Parubčanová, I. Povová, J. Zimmermanová, Ž. Dimitrová Smetanová, I. Löblová, J. Zubová

 

Omluveni: J. Petráková, J. Bohdalová, I. Mikšíková, V. Lenartovičová

 

Dramatická sekce ukládá:

 1.       Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem: Jak se budí berušky
 2.       Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3.       Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce
 4.       Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další přílohy s ní spojené

 

Zapsala: Petráková Jaroslava