Schůze 24.10.2012 – Rohaté setkání

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

                                

 

 

Zápis ze schůzky dramatické sekce ze dne 24. 10. 2012 „Rohaté setkání“

 

 

Program:

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s plánem setkání
 3. 3.      Seznámení s dramatickými hrami
 4. 4.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, masky, pracovní listy a dramatické hry motivované daným námětem
 5. 5.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 6. 6.      Diskuse

 

 

Přítomny: Horová S., Hochmanová A., Dimitrova Smetanová  Ž., Lenartovičová V., Brožová K.,

Zubová J., Kleinová j., Palovčíková j., Porubčanová  I., Slabáková K., Pilenová,

Šamunová P., Hajzlerová R.,

 

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem Sněhová královna, donést slíbený materiál k předešlému tématu (Rohaté)
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce
 4. 4.      Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další přílohy s ní spojené

 

  Termín příští sekce: 31.1.2013

Téma sekce: „Sněhová královna“

                                                                                                     Zapsala: Jaroslava Petráková

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol
           

 

Zápis ze schůzky dramatické sekce ze dne 16.5.2012 „Červené setkání“

 

Program:

 1. Prezentace
 2. Seznámení s plánem prvního setkání
 3. Seznámení s dramatickými hrami
 4. Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, masky, pracovní listy a dramatické hry motivované daným námětem
 5. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 6. Diskuse

 

 

Přítomny: Horová S., Hochmanová A., Dimitrova Smetanová  Ž., Lenartovičová V.,  Zubová J.,

Hajzlerová R., Holá L., Ehrlichová S., Pilenová J., Mikšíková I.,

Zimmermannová J., Kleinová J., Palovčíková ., Porubčanová  I.

 

 

 

Dramatická sekce ukládá:

1. Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem Rohaté

setkání, donést slíbený materiál k tématu

 

2.   Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti

3.   Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a

další přílohy s ní spojené

 

 

Termín příští sekce: Říjen 2012

Téma sekce: „Rohaté setkání“

 

 

                                                                                                   Zapsala: Jaroslava Petráková