Schůze 25.4.2016 – Lidová řemesla

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Lidová řemesla“

Datum schůzky: 25. 4. 2016

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Marie, Fryčová Veronika, Kolodziej Miluše, Šestáková Štěpánka, Veselá Jiřina, Eberhardtová Monika, Karásková Denisa, Procházková Michaela

Omluvena: Kocková Kamila, Halířová Andrea, Strnadová Lucie, Velčovská Hana, Tomková Jana

 

Program schůzky sekce:

 

 1. Prezentace
 2. Shrnutí seminářů Hanky Švejdové – obohacení pedagogické praxe
 3. Důležitost motivace a vztahu učitelky k dětem – vlastní příklad
 4. Možnosti využití nabízených činností z knihy „Řemesla ve hře“ – hudebně pohybové hry, rytmizace
 5. Využití nabízeného tématu k další práci učitelky MŠ (činnosti prolínající všemi vzdělávacími oblastmi)
 6. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe – dramatické hry a hudebně dramatické hry umožňující nenásilnou formou obohacovat děti o nové vědomosti i dovednosti

Dramatická sekce ukládá:

 

 1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 2. Vypracovat nabídku činností k jednotlivým řemeslům- prolínání všech vzdělávacích oblastí
 • Mlynář (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 • Švec (Štěpánka Šestáková)
 • Zahradník (Michaela Procházková)
 • Kominík (Denisa Karásková)
 • Švadlena (Monika Eberhardtová)
 • Lékař (Marie Petráková)
 • Prodavač (Jiřina Veselá)
 • Kuchař (Veronika Fryčová)
 • Pošťák (Miluše Kolodziej)
 • Řidič (Lucie Strnadová)
 • Kovář (Hana Velčovská)
 • Zedník (Kamila Kocková)
 • Myslivec (Jana Tomková)
 • Policista (Andrea Halířová)
 1. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)
 2. Připravit si materiály k dalšímu tématu „Na pirátské stezce“ (všechny členky)

 

 

 

 

Termín příští sekce: 13. 6. 2016

Téma sekce: „Na pirátské stezce“                       Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramatická sekce ukládá:

 

 1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 2. Vypracovat nabídku činností k jednotlivým řemeslům- prolínání všech vzdělávacích oblastí
 • Mlynář (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 • Švec (Štěpánka Šestáková)
 • Zahradník (Michaela Procházková)
 • Kominík (Denisa Karásková)
 • Švadlena (Monika Eberhardtová)
 • Lékař (Marie Petráková)
 • Prodavač (Jiřina Veselá)
 • Kuchař (Veronika Fryčová)
 • Pošťák (Miluše Kolodziej)
 • Řidič (Lucie Strnadová)
 • Kovář (Hana Velčovská)
 • Zedník (Kamila Kocková)
 • Myslivec (Jana Tomková)
 • Policista (Andrea Halířová)
 1. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)
 2. Připravit si materiály k dalšímu tématu „Na pirátské stezce“ (všechny členky)

 

 

 

 

Termín příští sekce: 13. 6. 2016

Téma sekce: „Na pirátské stezce“                       Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková