Schůze 26.3.2013 – Čarodějnice

Zápis ze schůzky koordinační sekce

 v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce/ „Čarodějnice“

Datum schůzky:  26. 3. 2013

 Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Hantonová Marie, Petráková Marie, Gillarová Marta, Kocková Kamila, Halířová Andrea, Kajáková Pavla, Chalupská Markéta, Vitvarová Ivana

Program schůzky sekce:

1.      Prezentace
2.      Seznámení s materiály členek DS
3.      Možnosti využití nabízených her
4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – dramatické hry motivované daným námětem – natáčka celé praktické části
6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
7.      Diskuse

 

Dramatická sekce ukládá:

 

  1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované Otesánkem
  2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
  3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
  4. 4.      Přeposlat fotografie členkám sekce (Lenčéšová Eva)

Termín příští sekce: 29. 3. 2013

Téma sekce: „ Otesánek“

                                                                             Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková