Schůze 27.1.2014 – O třech prasátkách

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce: Dramatická sekce/ „O třech prasátkách“

Datum schůzky:  27. 1. 2014

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Pavla Kajáková, Jaroslava Petráková, Renata Hajzlerová, Angelika Šustová, Lenka Metličková, Jana Šedinová, Marie Petráková, Andrea Halířová, Jana Reinerová

Program schůzky sekce:

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3. 3.      Možnosti využití nabízených her
 4. 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5. 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – dramatické hry motivované daným námětem
 6. 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. 7.      Diskuse

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované pohádkovým příběhem „O pejskovi a kočičce“
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Jaroslava)
 4. 4.      Nahlásit přesný počet zájemců na tvořivý víkend motivovaný tématem „Oheň, voda, Země, vzduch“ (všechny přítomné)
 5. 5.      Informovat všechny členky o změně termínu dalšího setkání (24. 3. 2014)

 

Termín příští sekce: 24. 3. 2014

Téma sekce: „ O pejskovi a kočičce“

 Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková