Schůze 28.1.2013 – Sněhová královna CV

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol 

Název sekce: Dramatická sekce/ „Sněhová královna“ 

Datum schůzky:  28. 1. 2013

Místo konání: MŠ „Kvítek“, Písečná 5072, Chomutov

Od – do: 13,00 – 15, 00h

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce. 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Hantonová Marie, Halířová Andrea, Petráková Marie, Došková Ivana, Kocková Kamila, Chalupská Markéta, Metličková Lenka, Faltýnavá Denisa, Gillarová Marta

Program schůzky sekce:

 1. 1.      Prezentace
 2. 2.      Seznámení s materiály členek DS
 3. 3.      Možnosti využití nabízených her
 4. 4.      Seznámení s dramatickými hrami vedoucích sekce
 5. 5.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, dramatické hry motivované daným námětem
 6. 6.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
 7. 7.      Diskuse

Dramatická sekce ukládá:

 1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované Budulínkem
 2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
 3. 3.      Zpracovat veškeré materiály k tématu a přeposlat členkám sekce (Lenčéšová Eva, Žižková Romana)
 4. 4.      Informovat členky z Mostu o termínu návštěvy vedoucích sekce z Chomutova v Mostě „Sněhová královna“ – 31. 1. 2013 – MŠ K.H. Borovského, Most – 13,00 – 15, 00h

Termín příští sekce: 25. 2. 2013

Téma sekce: „ Budulínek“

                                                         Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková