Schůze 30.4.2013

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Zápis ze schůzky dramatické sekce ze dne 30. 04. 2013

„Čarodějnické setkání“

Program:

  1. 1.      Prezentace
  2. 2.      Seznámení s plánem setkání, setkání v kostýmech
  3. 3.      Seznámení s dramatickými hrami
  4. 4.      Praktické ukázky dramatických her osvědčených v praxi – říkadla, říkadla s pohybem, hudebně pohybové činnosti, masky, pracovní listy a dramatické hry motivované daným námětem
  5. 5.      Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe
  6. 6.      Diskuse 

Přítomny: Majerová R., Horová S., Hochmanová A., Dimitrova Smetanová Ž., Lenartovičová

V., Zimmermannová J., Mikšíková I., Čermáková N., Bohdalová j., Parubčanová i.,

Palovčíková J., Holá L.

Omluveni: Pilenová J., Klainová j., Zubová J.

Dramatická sekce ukládá:

  1. 1.      Připravit na další setkání hru, báseň, píseň či jiné aktivity motivované tématem Sněhová královna, donést slíbený materiál k předešlému tématu (Rohaté)
  2. 2.      Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
  3. 3.      Informovat další kolegyně o možnosti zapojit se aktivně do sekce
  4. 4.      Vypracovat a elektronickou poštou přeposlat dramatické hry spojené s pohádkou a další přílohy s ní spojené

přivítání písničkou

 

 

 

 

 

kontaktní hry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Petráková Jaroslava