Schůze 31.10.2016- Čerti v pekle

1logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce: Dramatická sekce / „Čerti v pekle“

Datum schůzky: 31. 10. 2016

Místo konání: MŠ „Kvítek“ Písečná Chomutov

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Lenčéšová Eva, Žižková Romana, Petráková Marie Eberhardtová Monika, Velčovská Hana, Kajáková Pavla, Řezníčková Libuše, Vondrová Monika, Novotná Michaela

Omluvena: Tomková Jana, Strnadová Lucie, Faltýnová Denisa, Vaňková Libiše

 

Program schůzky sekce:

 

  1. Prezentace
  2. Shrnutí seminářů Hanky Švejdové – obohacení pedagogické praxe – rituály
  3. Důležitost motivace a vztahu učitelky k dětem – vlastní příklad
  4. Možnosti využití nabízeného materiálu všech přítomných
  5. Využití nabízeného tématu k další práci učitelky MŠ (činnosti prolínající všemi vzdělávacími oblastmi)
  6. Vzájemné předávání vlastních příkladů dobré praxe – dramatické hry a hudebně dramatické hry umožňující nenásilnou formou obohacovat děti o nové vědomosti i dovednosti

Dramatická sekce ukládá:

 

  1. Předat získané zkušenosti a dovednosti na svém pracovišti
  2. Zpracovat nabízený materiál a poslat členkám sekce (Lenčéšová, Žižková)
  3. Připravit si materiály k dalšímu tématu „Dvanáct měsíčků“

 

 

 

 

Termín příští sekce:

Téma sekce:   30. 1. 2017                                    Zapsaly: Eva Lenčéšová a Romana Žižková