Schůze 4.11.2015 – Putování s řemesly

logo-cernobile

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

 

Název sekce…DS,   TV, HV – ,, Putování s řemesly“                                                                                                                        …………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  4.11.2015

 

Místo konání: ZUŠ F.L. GASSMANNA, Most

Od – do: 13.00 – 14.00 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí: 1) seznámení  a orientace v prostředí sálu

                                         2) zkouška daného příběhu

 

Ad 1) 1. den v prostředí, kde budou probíhat i další zkoušky vánočního příběhu

  • sešly se zde všechny účinkující ze tří sekcí. Snaha o předběžné postavení

účinkujících podle připravených řemesel – důležité pro závěrečné vystoupení,

kdy na jevišti budou rozmístěny kulisy se symboly řemesel ( 6 dřevěných rámů

jako dveří = 6 druhů řemesel: 1) tkadlena

                                                    2) krejčí / švadlena

                                                    3) švec

                                                    4) truhlář

                                                    5) košíkář

                                                    6) pekař

           –    role v příběhu si rozdělily kolegyně z těchto tří sekcí

           –    příběh byl doplněn vsuvkami – tanečními, pohybovými s říkadly

           –   budou použity různé rekvizity: pečivo, košíky, kolébka aj.

Samotný 1. nácvik probíhal bez veškerých kulis a rekvizit, pouze za doprovodu klavíru

                    a zpěvu vybraných písní k příběhu dalších kolegyň z Hudební sekce. 

 

 

 

Zapsala: Jana Bláhová – vedoucí TV sekce