Záznam schůze TČ – 12.2.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol 

Název sekce : TČ  –Pohybové hry pro předškolní vzdělávání ……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  12.2.2014

Místo konání:  MŠ  Marie Pujmanové 

Od – do:  13..30 – 14.45 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí: Přivítání na 1.schůzce v novém roce

                                          Seznámení s průběhem jednání schůzky vedoucích sekcí

                                          v chomutovské MŠ,ul.Šafaříkova

                                          Prezentace ukázek dobré praxe kolegyně Jany Hercegové

                                          z MŠ Pujmanové a Lenky Hamounové z MŠ Zd.Fibicha

                                          Volná diskuse nad prezentacemi, návrhy kolegyň dle svých

                                           Zkušeností a praxe 

                                          Závěr – poděkování kolegyním za uvedené příklady a náměty

–          návrh na další schůzku + prezentace dalších kolegyň

 

 

 

 

Kolegyně Lenka Hamouzová si připravila a zpracovala příklad dobré praxe využití Jogy v příbězích se zvířátky.

Cílem je : uvědomění si vlastního těla

                 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné

                 motoriky

                 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví aj.

očekávané výstupy: zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci

                                  ovládat dechové svalstvo

                                  zachovávat správné držení těla

                                  vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru aj.

rizika: neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte

            dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu,nevhodných cviků a činností,

            nevhodné oblečení při pohybových činnostech

jóga zahájena pozdravem ,,Dobrý den, dobrý den“ – cviky pro pozdrav

–          zpěv jakékoli krátké pozitivně laděné písně – ,,Zpívejme si , zpívejme“,  Hojačky, hojačky, zahrajte nám, muzikanti – stojačky, sedačky,lehačky, běhačky, skákačky, břichačky, klekačky = cviky spojené se správným dýcháním či uvolněním těla.

Další cvičení spojená s básněmi: Motýl, beruška, Králíček, O pejskovi, Pozdrav měsíci

Další jógová cvičení: Housenka, Motýl, Mlsná kočička, Liška

využití dalších básní: Vrána ( cca 5 básní), Havrani

RH : Spící domeček, Vodníček, Dáme si čaj, Jaro, Pánev jede na kole

PH : Kouř, Bruslař

 

Kolegyně Jana Hercegová připravila přehled pohybových her, básní, písní, relaxačních cviků ad. pro období podzimu a zimy se zaměřením na sváteční období,jako je doba Barborky, mikulášská, vánoční doba, Tři králové, Masopust ad.

Rozepsané nabídky jsou na měsíce Září, Říjen, Listopad, Prosinec, Leden:

Př. Září – škola a hry: Když jsem chodil do školy

                                       Školní říkanky

                 Posvícení a poutě: To je zlaté posvícení, O posvícení, Jináč není, Brambory

                                                 Raduj se ty

   Říjen – houby: Chodí houbař po lese, Houbařka

                 drak: Už je podzim, Udělat si dráčka

                 vítr a déšť: Foukej,foukej, Když prší, Prší,prší, Ťuká deštík, Kap,kap

                                      Kočka leze dírou, Dešťové kapičky, Bouřka, Podzime,podzime

                                      Nechoď tam aj.

   Listopad – Padá listí zlaté,rudé, Končí léto, Hřej,sluníčko,ještě chvíli

                                 Listopad,listopad

Les – Zavírám les, Ježek, Kočka leze dolů, Vlaštovičko leť, Naříkal vrabec, Liščí

          Mazurka, V lese, Zajíc

Pastva – Ovčáci, Pásla ovečky, Když jsem husy pásala, Šel Janeček, Pasáček

 

Prosinec – Jede zima, Honili se dva mrazíci

              Čerti –  Nikomu tak, Kolíbala, Byla jedna Káča, Čertík Bertík

              Advent, slunovrat, vánoce –  Hej vánoce, Stromečku,vstávej, Vrba,

                                                               Dědečku,koleda, Přišli čtyři koledníci

                                                               Štědrej večer nastal, Půjdem spolu

                                                               Koleda,koleda, Pojďte,chlapci k nám aj.

Leden – tři králové : My tři králové

               Sníh,brusle,klouzačka: Sněží,sněží, Sněží snížek, Šel Pepíček, Bruslař

               Masopust: Masopust slavíme

  

Závěr: další schůzka proběhne v MŠ V.Nezvala a návrhy si připraví kolegyně Marta

             Králová a z MŠ K.H.Borovského Veronika Řezáčová

             Den konání : 14.5.2014 ve 13.30 hod.