Záznam schůze TČ – 14.1.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce…Tělovýchovné  činnost

Datum schůzky:   14. 1. 2014 – Příprava na bruslařské hrádky

Místo konání: Chomutov, součást  29.MŠ Školní pěšina 5212

Od – do: 13.00 – 14.00 hod.

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

 • Program: Kontrola zástupců z jednotlivých součástí MŠ
 • Průběh bruslařského výcviku
 • Příprava a průběh  akce – lední hrátky
 • Různé

Průběh:

 • Nejprve proběhla kontrola zástupců z jednotlivých součástí MŠ CV
 • Informace z jednotlivých součástí z bruslařského výcviku

Výcvik probíhá dle stanoveného rozpisu, rozpis ledu zaslán na jednotlivé součásti.

 Seznámení s projektem s názvem  – ,,  Lední hrátky aneb bruslíme od města k městu.“

Organizátor: MŠ Chomutov a Klub ledního hokeje Piráti Chomutov

Termín: 31.3.2014

Místo konání: SD ARÉNA Chomutov /Zadní Vinohrady/

 1. Sraz  jedné p. učitelky z každého stanoviště ve 13.00hod. v hale zimního stadionu
 2. Označení šaten pro děti – dveře, vnitřní prostor, příprava stanovišť – každé stanoviště označeno znakem města a názvem města – vše na karton, který je k dispozici MŠ Pohádka – název města velká tiskací písmena nahoru, uprostřed 20cm od horního okraje vodorovná čára, dále znak města na zbylou spodní část 5 cm okraje – namalovat, obtáhnout černě / znak se bude dále používat na Vodních hrátkách/ veškeré pomůcky, kulisy – dostatečně velké, barevné
 3. Doprava  autobusem zajištěna pro děti z CV od MŠ k zimnímu stadionu, – cena 20,-Kč se platí řidiči / vydá stvrzenku každé součásti/ rozpis bude zaslán před akcí
 4. Děti se převlékají na označených místech, převleky dětem/ např. trička přes bundu, nebo označení helmy, dále samolepka na bundě ze samolepící tapety/ převlek p. učitelky na stanovišti i ta, která provází děti
 5. Sraz na ledové ploše u laviček je  ve 13.55 hod., děti sedí na lavičce
 6. Slavnostní zahájení – vystoupení krasobruslařky ze  6. MŠ
 7. Zajištění odměn pro 110 dětí – každá MŠ /obrázek, sladkost, symbol města apod. /
 8. Po splnění všech disciplín končí  na svém stanovišti, kde čekají na ukončení
 9. Slavnostní ukončení –  poděkování, předání  diplomů
 10. Úklid  stanovišť jedna p. uč., druhá odchází do šaten s dětmi – před odchodem prohlédnout šatny, odvézt pomůcky/zákaz vstupu rodičů/
 11. Maskota Picaroona zajistí 5.MŠ
 12. Zdravotní péče zajištěna
 13. Fotodokumentace od p. Šimka zajištěna.

Zpracovala: Nezbedová Jitka                                            Zapsala: Voborníková Lenka