Záznam schůze TČ – 14.5.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

                        TV- Pohybové hry pro předškolní vzdělávání

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  14.5.2014

 

Místo konání: MŠ V. Nezvala, Most

Od – do:  13.30 – 14.45 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:  1) přivítání na poslední schůzce škol.roku 2013/ 14

                                          2) seznámení s tématy projektu ,,Nejsem sám na světě“

                                          3) prezentace a rozdání materiálů kolegyň V.Řezáčové

                                               a M.Králové

                                          4) nápady a připomínky kolegyň k prezentacím

                                          5) zhodnocení schůzky a návrhy na další schůzku

                                              a místo konání

 

ad 2) Z navržených témat bude jedno vybráno a sladěno s ostatními sekcemi.

         Témata: a) Můj kamarád zvíře

                        b) Jsem stejný,ale přesto jiný ( handicap,národnost,řeč,odlišnosti…)

                        c) Moje rodina  –  úzká ( sourozenci,rodiče)

                                                   –  široká ( babička,tety,sestřenice)

                        d) Nebezpečí, čeho se mám bát, kdo mi pomůže ? ( strach,obava,pomoc,

                             záchranáři…)

                        e) Já a kamarádi ( umím s rozdělit, pozitivní vztahy, prosociální vnímání,

                            city a kladné vlastnosti…)

ad 3)  Prezentaci si připravily kolegyně z MŠ Borovského Veronika Řezáčová s různým

           náčiním, která se mohou použít ve všech ročních obdobích a to v prostorách 

           vnitřních,tak venkovních.

          Jsou to např. Švihadla – pohybové hry a cvičení s nimi: Vítr, Ptáčci na větvičce,

                                                    Proutek, Brána, Hvězdička, Vít, Starý hrad, Bludiště,

                                                    Řeka, Překážkový běh, Přeskoky, Potůček, Malování,

                                  Obruče –  různých velikostí:  Mrak, Loutky, Tanečnice, Jezírko,

                                                   Koníčci, Orel, Had, Mokrá louka, Stroj, Panenka,

                            Rybníčky, Ovoce, Malíř, Hbité nožky Šmik

Míče – různých velikostí, lehké, gymnastické : Knedlíky, Kuře, Posílání, Opičky,

                            Nohy šikovné jako ruce, Svačina, Masožravá kytka, Lev, Bábovičky,

                            Míčová školka, Vodotrysk, Písmenko, Okýnko

–          hry byly vybrány k procvičení a protažení celého těla, k rozvoji a utužení hrubé

motoriky, obratnosti, hbitosti a postřehu, dále zvládnutí různých náčiní a jejich různých velikostí.

–          hry byly též zaměřeny na podporu vztahů mezi dětmi, kamarádství, ohleduplnost

a spolupráci mezi jednotlivými dětmi a kolektivu

      –    snaha o uplatnění všech kompetencí a rozvoje dětí po všech stránkách

 

Kolegyně z MŠ V.Nezvala Marta Králová si připravila Hry, cvičení a jógu spojenou

spojenou s říkankami a písničkami, pohádkou:  Sedmikráska, Květiny, Pavoučci,

O perníkové chaloupce, Pozdrav sluníčku, Mávání sluníčku, Na vlídné sluníčko,

Pod naším okýnkem, Mlsná kočička

Jógová cvičení : kobylka, motýl, žabka, čáp, ptáček, píďalka, kočka, kobra, lev,ryba,

                            Kohoutek, vraní chůze, želva, velbloud, orel, kravička, srnka, beruška,

                            Kobylka, zajíček, housenka, holubička

                            Loďka, veslování, tahání lana, hora

    -tato cvičení byla zaměřena na protažení a procvičení celého těla, jiné na určené jeho

      části, např. posilování bederního svalstva, protahování  vnitřních svalů stehen,

      procvičování kyčelních kloubů, posilování prsních a zádových svalů,  rozvíjí plný

      hrudní dech, působí příznivě proti bronchitidě, proti krčním,nosním a ušním

      nemocem, stimuluje trávicí systém

–          učí rovnováze ,koordinaci a soustředění

–          rozvíjí schopnost koncentrace

–          příznivě působí na nervový systém

–          zvyšuje pružnost těla ad.

 

ad 4) po prezentaci se ostatní kolegyně zapojily do diskuse na dané téma, přednesly své

          zkušenosti .

ad 5) Na  závěr – poděkování za příspěvek dobré praxe

–          navržení schůzky na nový školní rok 2014/ 15 a to 22.10.2014 v MŠ Pod

lesem v Litvínově od 14.00 hod.

 

Zapsala: Jana Bláhová

                 vedoucí sekce