Záznam schůze TČ – 15.5.2013


Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

 

Název sekce……TČ – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání ………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky: 15.5.2013

  Místo konání: MŠ U CÁCHOVNY

 Od – do: 13.30 – 14.45 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:  -úvodem přivítání na poslední schůzce v letošním školním roce

                                           -Seznámení s nabídkou účasti na závodech Dračích lodí na

                                            vodní nádrži Matylda v Mostě.

                                         -Gratulace kolegyni Jindře Gergelové k vyhodnocení jako jedna

                                            z mála oceněných učitelek zástupci města Mostu.

                                           -Seznámení dvou kolegyň Aleny Voleníkové z MŠ U cáchovny

                                           A Jindry Gergelové z MŠ A.Dvořáka s jejich prezentacemi

                                           nabízených činností s dětmi  

                                           -Po skončení prezentace – debata , návrhy a obměny dle

                                           zkušeností ostatních kolegyň.

                                           -Závěrem dohodnutí termínu na nový školní rok – 16.10.2013

                                           v MŠ Fr.Kmocha, na 13.30 hod. s nabídkou ukázky dobré

                                           praxe – kolegyně Monika Kloubková z MŠ Fr.Kmocha a

                                          Veroniky Řezáčové z MŠ Borovského

                                          – seznámení s pozvánkou na schůzku TV sekce kolegyní

                                          z chomutovských MŠ – na 8.10.2013 ,ve 13.30 hod.

                                          v MŠ Dostojevského v Chomutově – pro vedoucí, možnost

                                          účasti i ostatních kolegyň

 

 

 

Příspěvky a ukázky dobré praxe předaly kolegyně Jindra Gergelová z MŠ A.Dvořáka a Alena Volejníková z MŠ U Cáchovny na téma Šiškovaná a Lesní překvapení na roční období JARO.

Téma Šiškovaná zpracované kolegyní Jindrou Gergelovou se promítla ve všech pěti oblastech.

K básni ŠIŠKA byl použit maňásek František: Spadla šiška na Františka.

Počkej,šiško,šiškatá !

Budeme péci dobré věci,

Buchty jako ze zlata.

Šup do pytle,šiško!

Už mám prázdné bříško.

–          povídání si o šišce,kde se vzala šiška,strom,les

–          ukázka stromů,na kterých rostou šišky

–          vycházka do lesa – hledání stromů se šiškami,pojmenovávání stromů,sběr šišek

 

hry se šiškami v lese: 1) závody v běhu – skupiny po 5 dětech,běh od řady borových šišek k řadě

smrkových šišek

2) míření šiškou na cíl – vytvořený kruh ze šišek

3) vytváření panáčků ,,Šiškáčků“

4) zpívání Šiškáčkům – písně vztahující se k lesu a životu v něm

např. Seděly dvě veverky

Já do lesa nepojedu

5) sběr šišek do batůžků, využití pro MŠ

pohybové hry: Na šiškového krále – na trůně sedí král-dítě s korunou na hlavě.Ostatní děti chodí v

kruhu okolo něj a říkají říkanku: ,,Král sedí na trůně v šištičkové

koruně.Kdo korunu z hlavy zvedne,na královský trůn si sedne.

Určené dítě pak sebere korunu z hlavy a začne honěná.Hra

pokračuje po usednutí dítěte s korunou na trůn.

Závody 3 družstev – podávání šišek nad hlavou, v předklonu, pod nohami…

Hra Obr a Paleček: 1 dítě má 2 šišky.V kruhu pošle každou na opačnou stranu.Vítězí šiška,která se vrátí zpět k danému dítěti.

Další hry: Na šiškové domečky

Mazlení se šiškami: 1) určování šišek po hmatu – tvar,velikost,hrubost,tvrdost

2) vymýšlení jmen pro šišky

3) co řeknu své šišce,když je smutná,veselá…

4) vytváření zdrobnělin

5) třídění do skupin

6) přivonění k šiškám

7) párování – šišky kamarádky (smrková,borová…)

8) porovnání – více,méně,o kolik…

9) vytváření řad dle pokynů

Další hry: Šiška neposeda – kladení šišky na židli,vedle, pod,mezi…

Grafomotorika – šiškový strom: stříhánílepení,dokreslování detailů

Šiška parádnice – zdobení šišek

 

Paleček a jeho kamarádi – Fr.Hrubín

–          zopakování spadla šiška na Františka – popletený František pojmenovává za pomoci dětí prstíky na ruce

–          poslech básně Paleček a jeho kamarádi

 

 

Téma kolegyně Aleny Volejníkové ,,Lesní překvapení“ bylo též rozpracováno ve všech pěti oblastech.

U tohoto tématu bylo využito pohybových her,motivačních cviků a říkadel, práce s obrázky, knihou,

encyklopedií, poslech příběhů a pohádek, poznávání lesa a zvířat v něm žijících, dramatizace příběhů,

hudebně pohybových her a příběhů s ponaučením,vycházek do lesa,pozorování okolí v němž dítě žije.

Organizace může probíhat ve třídě, v tělocvičně, na zahradě MŠ, v lese.

Realizace aktivit: motivační cviky na různá říkadla

překážková dráha ,,Jdeme lesem za zvířátky“

konstruktivní hry – stavba lesa

poslech pohádky ,,Boudo,budko“

tvoření z papíru,stříhání,malování ,,Ježek v lese“

pohybové ztvárnění písně ,,V lese je krásně“ – poslech CD

vycházky do lesa,hry – rozvoj všech smyslů – sluch,zrak,čich,hmat

ekologické zaměření – úklid lesa,čištění studánky – ,,Co se smí a co ne?“

dotykové hry ,,Myška běhá,ježek píchá, datel ťuká,veverka skáče“

hádanky s lesní tematikou

cvičení v tělocvičně : ,,Veverky a lískové oříšky“ – ve dvojicích házení,koulení,podávání ,,míčků“ nad hlavou

pohybové improvizace ,,Jak roste strom“

hra ,,Na zvířátka“ – napodobování pohybů zvířat,př.medvěd,žába,veverka,myška…)

hry v lese: ,,Schovávaná za stromy“

,,Dotkni se na znamení – vybrané dítě nebo učitelka odříkává říkanku,děti správně reagují:

Stojí,stojí strom,praštil do něj hrom.

Chytněte se smrku,borovice,mechu šišky…

,,Cesta labyrintem“ – dítě chodí po provázkem vyznačené cestě

,, Důvěřuj kamarádovi“ dvojice dětí – 1 má zavázané oči, druhý ho vede,dává pokyny,př.jdi rovně,překroč větev,zahni doleva…

,,Cesta za pokladem“ 1.sk.dětí vyznačí trasu a schová poklad – sladkosti, 2.sk.jde po stopách až do cíle a hledá poklad…

,,Co do lesa nepatří“ záměrně odložené věci ve vyznačeném prostoru děti hledají a zdolávají různé překážky

,,Hod na cíl“ trefování šiškami do stromu, do utvořeného kruhu

 

Závěrem: kolegyně sdělovaly své připomínky,nápady,obměny,vlastní zkušenosti a podobné aktivity

 

Dále jsme si určily další termín setkání už na nový školní rok – 16.10.2013 na 13.30 hod. na MŠ Fr.Kmocha. Příspěvky si připraví kolegyně Veronika Řezáčová z MŠ Borovského a Monika Kloubková

z MŠ Fr.kmocha.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Bláhová

                                  TČ – pohybové hry pro předškolní vzdělávání

 

Den konání: 15.5.2013

Místo konání: MŠ U Cáchovny, OP

Čas konání: 13.30 – 14.30 hod.

Počet zúčastněných: 14

Omluvené: 2 z Mostu

2 z Chomutova

 

Příspěvky a ukázky dobré praxe předaly kolegyně Jindra Gergelová z MŠ A.Dvořáka a Alena Volejníková z MŠ U Cáchovny na téma Šiškovaná a Lesní překvapení na roční období JARO.

Téma Šiškovaná zpracované kolegyní Jindrou Gergelovou se promítla ve všech pěti oblastech.

K básni ŠIŠKA byl použit maňásek František: Spadla šiška na Františka.

Počkej,šiško,šiškatá !

Budeme péci dobré věci,

Buchty jako ze zlata.

Šup do pytle,šiško!

Už mám prázdné bříško.

–          povídání si o šišce,kde se vzala šiška,strom,les

–          ukázka stromů,na kterých rostou šišky

–          vycházka do lesa – hledání stromů se šiškami,pojmenovávání stromů,sběr šišek

 

hry se šiškami v lese: 1) závody v běhu – skupiny po 5 dětech,běh od řady borových šišek k řadě

smrkových šišek

2) míření šiškou na cíl – vytvořený kruh ze šišek

3) vytváření panáčků ,,Šiškáčků“

4) zpívání Šiškáčkům – písně vztahující se k lesu a životu v něm

např. Seděly dvě veverky

Já do lesa nepojedu

5) sběr šišek do batůžků, využití pro MŠ

pohybové hry: Na šiškového krále – na trůně sedí král-dítě s korunou na hlavě.Ostatní děti chodí v

kruhu okolo něj a říkají říkanku: ,,Král sedí na trůně v šištičkové

koruně.Kdo korunu z hlavy zvedne,na královský trůn si sedne.

Určené dítě pak sebere korunu z hlavy a začne honěná.Hra

pokračuje po usednutí dítěte s korunou na trůn.

Závody 3 družstev – podávání šišek nad hlavou, v předklonu, pod nohami…

Hra Obr a Paleček: 1 dítě má 2 šišky.V kruhu pošle každou na opačnou stranu.Vítězí šiška,která se vrátí zpět k danému dítěti.

Další hry: Na šiškové domečky

Mazlení se šiškami: 1) určování šišek po hmatu – tvar,velikost,hrubost,tvrdost

2) vymýšlení jmen pro šišky

3) co řeknu své šišce,když je smutná,veselá…

4) vytváření zdrobnělin

5) třídění do skupin

6) přivonění k šiškám

7) párování – šišky kamarádky (smrková,borová…)

8) porovnání – více,méně,o kolik…

9) vytváření řad dle pokynů

Další hry: Šiška neposeda – kladení šišky na židli,vedle, pod,mezi…

Grafomotorika – šiškový strom: stříhánílepení,dokreslování detailů

Šiška parádnice – zdobení šišek

 

Paleček a jeho kamarádi – Fr.Hrubín

–          zopakování spadla šiška na Františka – popletený František pojmenovává za pomoci dětí prstíky na ruce

–          poslech básně Paleček a jeho kamarádi

 

 

Téma kolegyně Aleny Volejníkové ,,Lesní překvapení“ bylo též rozpracováno ve všech pěti oblastech.

U tohoto tématu bylo využito pohybových her,motivačních cviků a říkadel, práce s obrázky, knihou,

encyklopedií, poslech příběhů a pohádek, poznávání lesa a zvířat v něm žijících, dramatizace příběhů,

hudebně pohybových her a příběhů s ponaučením,vycházek do lesa,pozorování okolí v němž dítě žije.

Organizace může probíhat ve třídě, v tělocvičně, na zahradě MŠ, v lese.

Realizace aktivit: motivační cviky na různá říkadla

překážková dráha ,,Jdeme lesem za zvířátky“

konstruktivní hry – stavba lesa

poslech pohádky ,,Boudo,budko“

tvoření z papíru,stříhání,malování ,,Ježek v lese“

pohybové ztvárnění písně ,,V lese je krásně“ – poslech CD

vycházky do lesa,hry – rozvoj všech smyslů – sluch,zrak,čich,hmat

ekologické zaměření – úklid lesa,čištění studánky – ,,Co se smí a co ne?“

dotykové hry ,,Myška běhá,ježek píchá, datel ťuká,veverka skáče“

hádanky s lesní tematikou

cvičení v tělocvičně : ,,Veverky a lískové oříšky“ – ve dvojicích házení,koulení,podávání ,,míčků“ nad hlavou

pohybové improvizace ,,Jak roste strom“

hra ,,Na zvířátka“ – napodobování pohybů zvířat,př.medvěd,žába,veverka,myška…)

hry v lese: ,,Schovávaná za stromy“

,,Dotkni se na znamení – vybrané dítě nebo učitelka odříkává říkanku,děti správně reagují:

Stojí,stojí strom,praštil do něj hrom.

Chytněte se smrku,borovice,mechu šišky…

,,Cesta labyrintem“ – dítě chodí po provázkem vyznačené cestě

,, Důvěřuj kamarádovi“ dvojice dětí – 1 má zavázané oči, druhý ho vede,dává pokyny,př.jdi rovně,překroč větev,zahni doleva…

,,Cesta za pokladem“ 1.sk.dětí vyznačí trasu a schová poklad – sladkosti, 2.sk.jde po stopách až do cíle a hledá poklad…

,,Co do lesa nepatří“ záměrně odložené věci ve vyznačeném prostoru děti hledají a zdolávají různé překážky

,,Hod na cíl“ trefování šiškami do stromu, do utvořeného kruhu

 

Závěrem: kolegyně sdělovaly své připomínky,nápady,obměny,vlastní zkušenosti a podobné aktivity

 

Dále jsme si určily další termín setkání už na nový školní rok – 16.10.2013 na 13.30 hod. na MŠ Fr.Kmocha. Příspěvky si připraví kolegyně Veronika Řezáčová z MŠ Borovského a Monika Kloubková

z MŠ Fr.kmocha.