Záznam schůze TČ 16.1.2013

Záznam ze schůze sekce TČ – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Vedoucí sekce : Jana Bláhová

Datum konání: 16. ledna 2013

Místo konání :   MŠ Bělehradská

Doba konání :   13.30 –  15.00 hod.

Přítomnost :      13 učitelek

Omluveny :         3 učitelky

Neomluvena :     1 učitelka

Program :

–       přivítání kolegyň na 3.tvořivé schůzce , potvrzení účasti na prezenční listině

 

–    předání písemně zpracovaných příspěvků kolegyně Mirky Drábkové  na

téma ,,JÓGA PRO DĚTI“  a Heleny Wozniakové na téma

,,PŘEDŠKOLÁCI V POHYBU“

–   seznámení obou kolegyň s jejich příspěvky v teoretickém duchu a s

účastí na semináři pod vedením lektorky Hany Volfové pod názvem

,,Předškoláci v pohybu“

 

–   JÓGA PRO DĚTI

= Pozdrav slunci

= Mávání sluníčku

= jóga prstů – ,,Naše prsty“ – doplněné říkankami

= pohybová hra ,,Na čertíka“ – s vyprávěním

,, O ježkovi“

,, Jak se zvířátka připravují na zimu“

,, Šla liška po ledu“ – s vyprávěním, hádanky, písnička,

básnička, pohybová hra

= Cviky podporující správné držení těla : kreslení sluníčka

Duha

Kobra

Krokodýl

Tulipán

Zvadlá kytička

Slunečnice

Měsíc

a další náměty , kde je využito říkanek ,básní , relaxačních her se zaměřením na všech 5 vzdělávacích oblastí .:

 

PŘEDŠKOLÁCI V POHYBU

Předání a využití poznatků ze semináře s lektorkou Hanou Volfovou.

Doplněno o využití písemných materiálů – knih pod stejným názvem – 1.a 2.díl

Využití různých cvičebních pomůcek a netradičních materiálů.

Závěrem : pohybová s obměnami

 

Závěrem setkání  – ostatní kolegyně předávaly vlastní zkušenosti, možné doplnění,

obměny či úpravy a využití jiných pomůcek i materiálů.

Když schůzka probíhala v teoretickém duchu, byla pro všechny přínosná.