Záznam schůze TČ – 18.10.2013

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

                         TČ – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  16.10.2013

Místo konání:  MŠ Fr.Kmocha

Od – do:   13.30 – 14.45 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:  Prezentace a přivítání kolegyň na 1. schůzce v novém školním

                                           roce 2013/ 2014

                                          Stručné seznámení s návštěvou na chomutovské Tv sekci, jejím

                                          průběhem a obsahem a pochvala za spoluúčast našich kolegyň

                                          Náplň a prezentace činnosti našich kolegyň Moniky Kloubkové

                                          a Veroniky Řezáčové

                                          Diskuse a doplnění návrhů, nápadů a zkušeností ostatních

                                          kolegyň

                                          Závěrem dohodnutí termínu další schůzky – dne 12.2.2014

                                          v MŠ Pujmanové, nabídku příkladu dobré praxe si připraví

                                          kolegyně Jana Hercegová z MŠ Pujmanové a Lenka

                                          Hamouzová z MŠ Zd. Fibicha

 

Kolegyně Monika Kloubková a Veronika Řezáčová si připravily společně zpracovanou

nabídku činnosti jako příklad dobré praxe, se snahou využití ve všech 5 oblastech                               

                                                                         na téma ,, Baba rýma“

                                                                                        ,, Podzim v lese a na lukách“

Bylo zde použito několik pohybových her s krátkými říkankami:

                                           ,,Na procházce“ – na procházku děti jdou, v kruhu chodí za

                                           sebou ( chůze v kruhu za sebou,potlesky v rytmu říkanky )

–         Na dětičky pozor dejte,vzájemně se vyhýbejte  ( běh s vyhýbáním,lze zaměnit

      s chůzí volně v prostoru )

                                          ,, Na ježka“ –  ,, tiše,tiše,ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí“

                                                                  ( kruh – uprostřed ježek chodí po kruhu )

                                                                   ,, já mám doma ovci,můžu tleskat,jak chci“

                                                                  ( tleskání )

                                               ,,já mám doma berana,můžu dupat nohama“

                                               ( dupání )

                                 Děti: ,,ježečku, vstávej!“

  1. 1.      ježek si vybere v kruhu zástupce
  2. 2.      jako honěná

 

Ježkovy bodlinky – využití masážních nebo tenisových míčků

 

                           Ježeček se stočil pěkně do kuličky,

                            Jsou z něj vidět samé ostré špičky.

– každé dítě kutálí svého ,,ježka“ střídavě P x L nohou kolem dokola

 

                            Chtěl by sej kutálet, třeba celý rok,

                             I když takhle nemůže ujít ani krok.

– všichni stále kutálejí svého ,,ježka“ kolem dokola.                        

                              

                             Zprvu mu to nevadí,nemusí se bát,

                             Že by musel před někým rychle utíkat.

 

Dále byly využity Relaxační hry:

                           

  1. 1.      Lesní studánka – děti se protáhnou ve stoje, lehnou si a pak se položí na záda, zavřou oči. Děti si představují to, co jim učitelka vypráví – Jste v lese, nad vámi se kývají koruny stromů, voní jehličí a mech mezi kmeny má krásnou zelenou barvu.

Mohutné koruny stromů vrhají chladný, osvěžující stín.

Chodíte bosými nohami po hebkém, chladivém mechu a přicházíte

ke kmeni, kde vyvěrá pramínek vody. ( další slova pro představu lze si dále vymyslet ) učitelka celé vyprávění uzavírá ,, a cítíte se dobře, odpočatě a příjemně )

             

Pro TV chvilku využití i drobného náčiní – tyče, stuhy, švihadla,…

                              

                               Ježek – ,,leze ježek po trávníčku

                                              Leze ježek po lese,

                                              Když se blíží nebezpečí

                                              Bodlinami brání se.

                                              Až si vůbec neví rady,

                                              Do klubíčka schoulí se. 

                                         rozmístíme drobné překážky, děti mezi nimi lezou, některé z

                                         nich přelézají. Ve 2. části říkanky si děti dřepnou – sevřou ruce

                                         v pěst , vztyčí ukazováčky a znázorňují píchání bodlin. Na závěr

                                         si lehnou na bok, čelo položí na pokrčená kolena – schoulí se do

                                         klubíčka a chvíli odpočívají.

Dále byla využita písnička ,,Na podzim“  a další  říkanky s pohybovou improvizací k podzimu ,, Jablíčko“,  ,,Podzimní obloha“,  ,,Veverka“,  ,,Podzimní měsíce“ aj.

 

Závěrem si kolegyně sdělovaly své návrhy, nápady a zkušenosti.

Byly též nabídnuty knihy k využití v činnostech s dětmi –  ROK S KRTKEM / Miroslava Sloupová,  VE ŠKOLCE JE BEZVA / Ladislava Horová,  TŘÍDA PLNÁ POHODY- 162 her

 

                            

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Bláhová