Záznam schůze TČ – 22.10.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

                         TČ – Pohybové hry pro předškolní vzdělávání

Název sekce ……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  22.10.2014

Místo konání: MŠ J.K.Tyla , Litvínov

Od – do: 14.00 – 15.15 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce. 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:  1) přivítání v novém školním roce 2014/ 15 – 1.schůzka

                                           2) prezentace kolegyně M.Štěrbové

                                           3) návrh na konání Vánoční / Zimní olympiády

                                           4) diskuse nad tématy projektu: Nejsem na světě sám

                                               a termínu olympiády

                                           5) krátká prezentace J.Bláhové

 

ad 1) Schůzky v litvínovské MŠ se zúčastnila vedoucí této MŠ Jana Váchalová

          a svou návštěvou nás poctila i ředitelka MŠ Most paní Milada Kmínková.

 

ad 2) Kolegyně Martina Štěrbová si připravila ukázku z tanečního vystoupení

          a písemnou nabídku pod názvem ,,Hry s padákem“, ve kterých se dítě

          rozvíjí po stránce fyzické, ale rozvíjí jeho rozumovou stránku.

 

ad 3) Dále byl podán návrh na zorganizování a návrhy disciplin na Vánoční/ Zimní

          olympiádu v termínu 16.12.2014, kdy každá MŠ navrhne disciplinu v písemné

          podobě včetně nabídky materiálu na realizaci ,,stanoviště“.

          Pro velké množství OP budou tato rozdělena na 2 skupiny, kdy se dle seznamu

          zúčastní olympiády. Pro obě skupiny bude olympiáda připravena na dopoledne.

 

ad 4) Návrh tématu z projektu byl podán. Pro naší sekci bylo navrhnuto 1.téma – Můj

          kamarád zvíře. Je však nutno to celé sladit ještě s ostatními sekcemi.

          Pro nedostatek času v předvánočním období bude Vánoční / Zimní olympiáda

          Přeložena na měsíc Leden 2015.   

          Dále byly prezentovány návrhy, obměny a zkušenosti ostatních kolegyň                  

k nabídnutým hrám s padákem.

 

ad 5) pro nedostatek času byly kolegyním pouze předány písemně zpracované

          náměty na ,,Pohybové hry a říkanky ´´ po celý rok ( většina vlastní tvorby).

 

Další datum a místo konání schůzky TV sekce bude určena během měsíce Ledna 2015.

 

 

 

 

 

 

Říkanky a pohybové hry  po celý rok

 

Cíle: uvědomění si vlastního těla

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

rozvoj komunikativních dovedností

rozvoj paměti a pozornosti

získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat

vlastní situaci

seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 

ŘÍKANKY

 

KAPY,KAPY

Kapy, kapy,Dupy, dup.     – vyťukávání nebo vytleskávání rytmu

Bude mokro nato šup.      – zapojení částí těla – ruce, nohy

 

KAPKY

Kapou kapky na střechu,   – vyťukávání nebo vytleskávání rytmu,př. slabě ,silně

Dělají tam neplechu.          – nápaditost – př.běh – na místě, v prostoru, ťukání do

různého druhu nábytku – poslech zvuku ( výška,zabarvení dle

materiálu aj.)

 

KAMARÁD

Kdo se umí hezky smát,       – jako rozpočitadlo

Ten bude náš kamarád.         – seznamování s dětmi, učí se jména kamarádů

 

ČÁRY,MÁRY

Čáry,máry,čáry fuk,              – jako rozpočitadlo

Kdo je holka?                        – rozlišení pohlaví i sebe sama

Kdo je kluk?

 

ZAMYKY, ZAMYKY

Zamyky, zamyky na čtyři kolíky,   – jako rozpočitadlo, počítání do 4

Zamknu si vrátka,zahodím klíč,      – naučit se jména kamarádů

A už je ( jméno dítěte-př.Maruška)

A už je pryč!

 

POHYBOVÉ HRY

 

NA MEDVĚDA

Tiše,tiše,medvěd spí,              – pomalá chůze kolem ,,medvěda“(vybrané dítě), šeptají

Kdo vzbudí,toho sní!

Medvěde, vstávej!                  – lehký dotek s hlasitým zvoláním, poté se ,,medvěd“ zvedne

A snaží se chytit 1 kamaráda – ten je pak medvěd,hra

pokračuje

– přijmout roli ve hře,zapojit se do kolektivu

 

 

 

 

BYL JEDEN PÁN

Byl jeden pán,                      – celou říkanku vyslovují děti s p.učitelkou

Měl velikánský krám           – znázorní pažemi velkými oblouky nebo tvar domu kolem sebe

A v tom krámě prodával…  – vybrané dítě vysloví př.zvíře,věc apod. a pak všichni napodobují

pohybem,př. chůze, běh, poskoky aj.

 

 

BUMTARATA,BUM

Bumtarata,bum,bum,bum,    – pleskání do stehen

Postavíme velký dům.          – rukama znázornit tvar domu

Kolem domu plot –              – otočit se na místě dokola s předpaženou rukou

Na plotě je kočka,                 – poklek a sed na paty

Má veliká očka – mňau!       – ruce k očím- ,,zamrkat“ a napodobit mňoukání

Za plotem je pes                   – opor klečmo

A štěká na celou ves.            – 3x zaštěkat

 

 

JEDE,JEDE,MAŠINKA

Jede,jede,mašinka,                – chůze v prostoru, postupné zapojování dětí za sebou se

Kouří se jí z komínka.             správným úchytem kamaráda před sebou, nepustit se

Jede,jede po kraji,

Lidé na ni mávají.

 

 

NA ŽABIČKY

My jsme malé žabičky,          – děti chodí volně v prostoru mezi barevnými kytičkami

Hlídáme si kytičky,

Kytičky ………..                   – učitelka řekne 1 barvu kytičky, děti si k ní co nejrychleji

sednou do dřepu a dají na ni ruku

–          poznávání a opakování barev, rychlost, pohotovost

 

 

NA RYBYČKY

Děti chodí,běhají v prostoru kolem vyznačeného kruhu př. z lana,

Učitelka: ,, rybičky,rybičky,pojďte domů! – začne počítat do 3

Kdo nestihne vběhnout do kruhu, jde k učitelce a hlídá ,,pomalé“

rybičky s ní.

Rozvoj rychlé a pohotové reakce, orientace v prostoru.

 

 

NA VODNÍKA

,,Vodníčku,vodníčku,dej nám jednu pentličku“ (děti  – chůze okolo rybníka z lana,přes okraje

,,Nedám,nedám,já dušičky chytám!“                      jsou šátečky nebo pentličky

(vodník v kruhu – po své větě se snaží chytit

aspoň 1dítě ,to je pak taky vodník)

-rozvoj rychlé a pohotové reakce,orientace  v prostoru

– přijmout roli ve hře

 

 

 

 

 

ČERTOVSKÁ KAPELA

Byl jeden čert a byl samý žert.

Všemu se jen smál a na bubny hrál.

Čerte,čerte chlupatý s kožichem až na paty,

Přijď k nám jenom na chviličku,

Zazpívej veselou písničku.

Budeme se dívat a vesele si zpívat.

 

–          lze použít jako báseň nebo rozpočitadlo před zpěvem

–          rozvoj slovní zásoby

–          zbavení ostychu před ostatními

–          rozvoj a upevnění paměti a myšlení

 

MIKULÁŠI, MIKULÁŠI

Mikuláši,Mikuláši,řekni,kdo v tom domě straší.

Jestli je to babka, dá nám sladká jabka,

Jestli je to čert, ať je samý žert.

–          2 děti v převleku skryté za paravánem stojí na předem určeném místě. Vybrané dítě zvolí stranu P x L a typuje,

je-li tam babka nebo čert. Pokud dítě uhodne,dostane od

správně určené osoby odměnu,pokud je to špatně, nedostane nic ( nebo podle uvážení učitelky)

–          naučit rozlišovat pravou a levou stranu

 

ČERTOVSKÁ HONIČKA

Kolo mlýnský se nám točí,       – chůze v kruhu s držením za ruce, 1 dítě chodí uvnitř kruhu

Jsou tam vidět černé oči.             v protisměru.Po otázce se děti pustí a snaží se čertovi utéct

Kdopak že tam poskakuje,           ve vymezeném prostoru. Chycený je pak v roli čerta a hra

jazyk stále vyplazuje?                  pokračuje.

Je to čert!                                  – rozvoj postřehu, hbitosti,orientace v prostoru

Čerte,že mě nechytíš…!           – dodržování pravidel hry

 

 

ČERTOVSKÁ SCHOVÁVANÁ

Elce pelce do pekelce, udělám tři kotrmelce.

Napočítám raz, dva, tři,

Ať je pryč ten,kdo sem nepatří – už jdu…!

Pykat bude čertík – jméno dítěte

–          naučit si hrát s ostatními a zapojit se do kolektivu

–          orientace v prostoru

–          znát jména svých kamarádů

–          přijmout roli ve hře

 

 

 

 

Zapsala: Jana Bláhová

                 vedoucí sekce