Záznam schůze TČ – 26.10.2016

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

 

Název sekce : TV sekce – pohybové hry pro děti předškolního věku

 

Datum schůzky:  26.10.2016

Místo konání: MŠ Albrechtická 414, Most

Od – do: 13.30 – 14.30 hod.

 

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

Účastnilo se:    8 kolegyň

Omluveny:        5 kolegyň – viz prezenční listina

z MŠ Kříže bez odezvy

z MŠ Lidická není zástup za L.Procházkovou

 

 

Program schůzky sekcí:

 

Úvodem:  Přivítání kolegyň, které se dostavily, v novém školním

roce 2016 na 1. schůzce Tv sekce.

Nová členka naší sekce Lucie Vogelová si připravila pro

ostatní členky nové náměty, při kterých se děti vyjadřovaly

pohybem při různých písničkách nebo říkankách. Přispěla

a předala vše v tištěné formě ostatním kolegyním. Dodá i CD

s písničkami, př. Kamarád, Houbičky.

K některým hudebním ukázkám předvedla i pohybové

ztvárnění.

V psané podobě jsou říkanky s popisem hry a pohybu, př.

 

SLEĎ

Autor: Michael Novotný

V Antarktidě na ledě

narazil jsem na sledě.

vzal to na mě oklikou,

spletl si mě se štikou.

  • kruh vytvořený z lana představuje moře. Děti jsou rozděleny na rybáře a sledě. Po dobu říkanky ryby vyskakují z moře a skáčou okolo.Po ukončení rybáři

chytají ty, co se nestačily vrátit do kruhu/ moře. Chycené se

postaví stranou a vytleskávají rytmus říkanky při dalším kole.

  • mohou hrát děti od 4 let

 

PTAČÍ DOVÁDĚNÍ

Autor: Michael Novotný

Příroda chystá se k zimnímu spánku,

tak jako princezna v šípkovém zámku.

Ptáčky, ty nebaví v zimě jen spát,

a proto odletí na jih si hrát.

– děti rozděleny do 2 družstev. Na startovní čáře má každé

družstvo mističku na korálky, které po odstartování vždy 1 dítě

z družstva po 1 korálku plní. Děti se střídají v běhu a plnění úkolu. Vyhrává to družstvo, které vysbíralo všechny korálky a naplnilo misku.

– pro děti od 4 let

 

Veverky houbařky/ sběratelky

 

Zásoby na zimu

Autor: Michael Novotný

Veverka si na zimu

Kvapem shání svačinu.

Dostala tip od lišky

Ať natrhá oříšky.

  • dotyková hra

1 dítě je veverka, ostatní jsou houby rozmístěné v prostoru herny nebo venku ve dřepu. Veverka chodí mezi nimi a dotykem, pohlazením na hlavě je sbírá. Houby pak chodí za ní. Jiné dítě-houbař je vyvede z lesa, obrátí se k nim a řekne: ,,Houby, hup, usmažím vás! „ Houby pak utíkají zpět na svá místa do dřepu. Koho houbař chytí, odchází stranou. Hra pokračuje, mění se veverka i houbař. Děti si svá místa mohou označit stuhou, venku klacíkem nebo kamínkem.

– kladen důraz na orientaci v prostoru, rozvoj rychlosti a obratnosti

 

Závěr: kolegyně podávaly návrhy, nápady k nabídce, kdo co zná, využívá či určitě využije.

Domluvily jsme se na dalším termínu schůzky, která se bude konat opět v MŠ Albrechtická 414 od 13.30 hod., dne – 15.2.2017.

Termín schůzky bude všem oznámen a připomenut písemně

e- mailem.

  

Zapsala: Jana Bláhová

vedoucí sekce