Záznam schůze TČ – 27.4.2016

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských ško

                     

Název sekce… TČ – Pohybové hry pro předškolní vzdělávání …………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky:  27. 4. 2016

Místo konání: MŠ Nezvala

Od – do: 13.30 – 14.30 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program: 1) seznámení s novou členkou Lucií Vogelovou

                  2) Nabídka nových činností – materiálů, námětů pohybových aktivit

                  3) návrh na další setkání

 

Ad 1 ) Lucie přišla mezi nás v době odchodu kolegyně na mateřskou dovolenou.

           Byla seznámena s přítomnými kolegyněmi a zároveň donesla nové náměty

           k pohybovým aktivitám.

Ad 2) Přispěla i nahrávkami písní, které doprovodila

           pohybovým ztvárněním, nebo básní a říkanek, které je možné doprovodit

           pohybem. Ostatní kolegyně se k ní poté připojily.

           Př: Houbičky                                                            Hopy hop

                  Houbař chodí po lese,                                       Hopy hop, hopy hop,

                  Má velikou hůl, bojte se!                                  V lese skáče lidoop.

                  Houbičky se schovávají,                                   Dupy dupy po pralese,

                  Houbaři však vyhrávají.                                  Až se celá země třese!

                  Píchy, píchy, pích!                                            Hopy hop, hopy hop,

                  Houbičky se rády mají,                                    ještě že tam není strop.

                  Stejné k sobě pospíchají.  

 

                  Medvěd

                  Medvěd tančí, při tom bručí,

                  Medvíďata tančit učí.

                  Medvěd tančí, hlavou kývá,

                  Maličký se na něj dívá.

 

                 Kamarád

                 Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

                 Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.

                 Všichni jsme tu kamarádi a všichni se tu máme rádi.

                 Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

                 Ať jsi holka nebo kluk, udělej si se mnou kruh.

                 Naučím tě chodit, stát, pojď si se mnou, pojď si hrát.

                 Když je dobrá nálada, najdi si kamaráda.

                 Zatleskej, zadupej, kamarádům ruku dej.

   

           Tato schůzka byla zajímavá a záživná.

 

    Ad 3) Nakonec jsme si domluvily nový termín následující schůzky, který byl stanoven

              již na nový školní rok 2016/ 17 a to na 26. 10. 2016 s místem konání

              MŠ Albrechtická 414, ve stejný čas – 13.30 hod.

              Kolegyně přispěla nabídkou i v písemné podobě.

       

Zapsala: Jana Bláhová – vedoucí TV sekce