Záznam schůze TČ – 28.1.2015

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol  

Název sekce: Dítě a ten druhý – hv a Dítě a jeho tělo – tv

Datum schůzky:  28. 1. 2015

Místo konání: OP albrechtická 414

Od – do:  13.30 – 14.30 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

Program schůzky sekcí:

 

  1. Zápis do prezenční listiny, přivítání, seznámení s novými členkami.
  2. Předání nových zpráv ze schůzky vedoucích sekcí Mostu (19.1/15) i společné –  Mostu a Chomutova (26.1/15)
  3. Nový pracovní projekt a informace s ním související.

 

1/

Tato schůzka byla společná pro sekci „hudební a tělovýchovnou“. V každé ze sekcí došlo k malým změnám  – výměna členek. Došlo k zápisu a opravě v seznamech. VOP byly řádně omluveny i nepřítomné členky. Kolegyně měly možnost prohlédnout si i prostory školky a podívaly se i do polytechnické třídy.

 

2/

Každá s vedoucích předala podněty, poděkování, názory, výsledky hodnocení svých sekcí ze setkání vedoucích sekcí v OP Lidická 44 ze dne 19. a 26. 1. 2015.

Hv  – dobrá práce členek, nespadnout do stereotypu. Cítíme potřebu pracovat na projektu, tématu s ostatními, společně.

Most – p.řed. Kmínková poděkovala za činorodost, příklady dobré praxe, za spolupráci mezi „městy“.

Chomutov – p.řed. Kopecká vyjádřila radost z aktivních členek (srdíčkových).

VOP, manažerka projektu DVPP informovala o nově probíhajícím projektu, který se zaměřuje právě na řemeslnou a pracovní zručnost a dovednost učitelek mateřských škol – polytechniku.

Byly zde předem navrženy termíny setkání pro jednotlivé sekce. Vedoucí navrhly, aby se sešly spíše dvě sobě blízké.

Veškeré informace zpracuje a v písemné podobě vyhotoví p. Machovcová z  NorthCom spol. s.r.o.

R.Lenčešová a E. Žižková z Chomutova připraví a zařadí do příkladů dobré praxe téma – PRÁCE S TEXTEM.

 

3/

Nový pracovní projekt má název: Vánoční putování s řemesly.

Protože se jedná o celoroční projekt, který vyvrcholí v období vánoc,pro tvoření ve školkách bude zpracováván pod názvem putování s řemesly.

Obě sekce se dohodly na vzájemné spolupráci a setkáních na OP Albrechtická 414.

Vybraná řemesla: krejčí, pekař, truhlář, švec, tkadlena, košíkář.

Jednotlivá OP a členky sekcí si vybraly, které řemeslo zpracují. Poté se společně sejdou a všechen materiál „projde sítem“.

Od sekce dramatiky musíme dostat hlavní myšlenku-příběh, pohádku…, na které budeme stavět.

pekař –  OP Dvořáka, Kmocha

švec –  OP Malíka, Lidická, Albrechtická 503

truhlář-OP Bělehradská, Cáchovna, Fibicha

košíkář – OP Albrechtická 414, Pujmanové

tkadlena – OP Erbena

OP Nezvala nám info poskytne.

Další společné setkání jsme si domluvily na 18.3. 2015 na OOP Albrechtická 414 od 13.30 hodin

 

Zapsala: Valková, Bláhová