Záznam schůze TČ – 3.6.2016

Zápis ze schůzky koordinační sekce
v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce…Tělovýchovné činnost
Datum schůzky: 3.6.2016
Místo konání: Chomutov, Letní stadion, za SD Arénou
Od – do: 8.30 –11.00 hod.

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

Fotbalový turnaj Mateřské školy Chomutov
Organizátor: Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace
Počet dětí v týmu: 8 týmů, po 6 hráčích
Průběh:
 Doprava byla zajištěna autobusem dle rozpisu, doprava je hrazena ze školného, žádanku zajistila Blanka Tilcerová dle skutečnosti.
 Sraz byl v 8,20 v označených šatnách
1. šatna – součást MŠ Prokopova, Jiráskova, Školní pěšina;
2. šatna – součást MŠ Kundratická, Písečná, Zahradní, 17. Listopadu
3. šatna – hosté – MŠ Albrechtická, Most
Fotografování proběhlo v 8.30 – 9.00 hodin, sraz u kabin k nástupu byl v 8.55 hodin – na hřiště se procházelo bránou pro fotbalisty – zajistil trenér Marek Vait, samotné slavnostní zahájení turnaje na trávě bylo v 9,00 hodin – promluvili Irena Kopecká, Blanka Tilcerová a Marek Vait.
 Děti měly pěkné sportovní oblečení, sportovní obuv, batoh s pitím, popř. malou svačinku.
 Po slavnostním zahájení, přivítání hostů i veřejnosti, následoval pozdrav a nezbytné zdůraznění pravidel. Rozhodčí pak řídil průběh hry. (nehrající družstva fandila, svačila, odpočívala, připravovala se na zápas, popř. čas využila na toaletu).
 Hrálo se na dvě hřiště současně. Družstva se střídala.
 Slavnostní ukončení – poděkování, předání diplomů, medailí proběhlo ve sportovní a přátelské atmosféře.
 Odchod do šaten, odjezd do jednotlivých součástí MŠ i odjezd našich hostů zpět do Mostu, proběhl podle plánu.
 Zdravotní péči zajišťovala tradičně Blanka Tilcerová.
 Rodičovská veřejnost fandila a dodržovala zákaz vstupu na hřiště
Zápis …………………………………………………………………… Blanka Tilcerová,
Lenka Voborníková.1 2 3 4