Záznam schůze TČ – 4.3.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce…Tělovýchovné  činnost

Datum schůzky: 4.3. 2014

Místo konání: Chomutov, součást  29.MŠ Školní pěšina 5212

Od – do: 13.00 – 14.00 hod.

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

 • Program: Kontrola zástupců z jednotlivých součástí MŠ
 • Průběh bruslařského výcviku
 • Příprava akce – lední hrátky
 • Informace z plaveckého výcviku
 • Různé

Průběh:

 • Nejprve proběhla kontrola zástupců z jednotlivých součástí MŠ CV
 • Informace z jednotlivých součástí z bruslařského výcviku

Výcvik probíhá dle stanoveného rozpisu, rozpis ledu zaslán na jednotlivé součásti. Odhlášen výcvik dne 12. A 13.3.2014  z důvodu konání Mateřinky2014 – nezapomeňte zrušit autobus.

Příprava Ledních hrátek – 8. Ročníku s názvem – ,, Lední hrátky aneb bruslíme od města k městu.“

 1. Sraz P.  učitelek na přípravu stanovišť v 12.15hod.
 2. Zajištění fotografa – p. Šimek, zajištění Picaroona – 5.MŠ
 3. Svoz dětí na zimní stadion bude zajištěn – viz příloha, cena bude 20,-Kč za dítě, každá MŠ platí za své děti řidiči
 4. Šatny budou označené – číslem MŠ, do šaten nepouštět rodiče
 5. Zahájení ve 14.00 hod., děti bodou soustředěné u svého stanoviště
 6. Slavnostní fanfára – krátké úvodní slovo – vystoupení krasobruslařky
 7. Úprava stanovišť a lední hrátky mohou začít. Prostřídání dětí na všech stanovištích – postupujeme dle číselné řady 1 -10 stanovišti cca 5 min., střídání na znamení
 8. Slavnostní ukončení dětí se soustředěním na svém stanovišti – slavnostní ukončení, rozdání medailí a diplomů
 9. Každá MŠ zajistí barevné tričko dětem(všechny děti z jedné MŠ stejné), mohou to být trička s číslem, p. uč. Oblečení stylové k městu
 10. Odměna pro děti za splnění úkolu – 100 dětí
 11. Výzdoba stanovišť – znak města, které představují

ZÁKAZ VSTUPU RODIČŮ NA LEDOVOU PLOCHU!

 • Závěr: S dětmi postupně trénovat slalom, podjíždění překážek, sbírání předmětů z ledu aj.
 • Odeslat hodnocení plaveckého kurzu, kdo tak ještě neučinil

 

Zápis 6.3.2014………………………………………………………Nezbedová Jitka

Termín a místo příští schůzky 15.5.2014, MŠ Školní pěšina – příprava Vodních hrátek.