Záznam schůze TČ 6.3.2013


Zpráva ze schůze TV sekce – pohybové hry pro děti předškolního věku

 

Datum konání: 6.3.2013

Místo konání:   MŠ Fr.Malíka, Most

Doba konání:   13.30 – 14.30 hod.

Účastnilo se:    17 kolegyň včetně hostů

Omluveny:        3 kolegyně – viz prezenční listina

 

 

Úvodem:  přivítány  dvě kolegyně z chomutovských MŠ – Voborníková

Lenka a Přenosilová Simona a VOP MŠ Fr.Malíka Jaroslava

Selepová.

Dále byly kolegyně stručně informovány o schůzce vedoucích

sekcí a jejím průběhu – info ohledně termínů následujících

schůzek  a pro koho jsou určeny ( možnost návštěvy i  na

chomutovských akcích v podzimních měsících.)

Nadále jsme se dohodly na květnové schůzce

– 15.5.2013,která proběhne v MŠ U cáchovny s příspěvkem

Aleny Voleníkové a Jindry Gergelové z MŠ A.Dvořáka.

Začátek určen na 13.30 hod.

 

Dnešním příspěvkem nás obohatily kolegyně Lenka Rýpalová z MŠ Albrechtická a Pavlína Hu“bnerová z MŠ Fr.Malíka.Předem všem zúčastněným předaly písemně zpracované náměty se snahou plnit všechny oblasti rozvoje dítěte.

Námět Lenky Rýpalové byl ,,Kytky a brouci“ a dalších 100 možných her.

Námětem Pavlíny Hu“bnerové byl menší návrat do radostných chvil v období ,,čerta a Mikuláše“ pod názvem ,,Hrátky s čerty“.

Kolegyně si samy vyzkoušely čertí tanec s písničkou z CD.Písničku nám

kolegyně přislíbila dodat na dalším setkání,tj.15.5.2013. V rámci tanečku

byly pořízeny i snímky.

Všem zúčastněným se setkání líbilo a určitě se vydařilo.