Záznam schůze TČ – 9.6.2014

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce…Tělovýchovné  činnost

 

Datum schůzky:   9.6. 2014 – Vodní  hrátky

Místo konání:     Chomutov,  AQUASVĚT

Od – do:               9.00 – 11.00 hod.

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: viz prezenční listina

Průběh:  

  ,,  Vodní  hrátky, aneb plaveme od města k městu.“

Organizátor: MŠ Chomutov a  Kultura a sport  Chomutov

Termín: 9.6..2014 od 9.00 hod.

Místo konání: Aquasvět  Chomutov /Zadní Vinohrady/

 

  1. Sraz  všech účinkujících postav v 8.00hod. ve vstupní  hale, mají sebou odměny, které rozdělí do tašek /předávají se na závěrečném vyhodnocení/
  2. Příprava stanovišť od 8.00 hod. Šatny pro děti jsou rozdělené podle rozpisu, p. učitelka si na recepci vyzvedne čip a nahlásí počet dětí
  3. Sraz dětí v 8.55 hod – .  u relaxačního bazénu, družstva jsou 8 členná, zajištěné jsou  destičky,  plavčíci jsou také zajištěni, ručníky si děti pokládají na lehátka u svého stanoviště a nepřenášejí je.

Slavnostní zahájení v 9.00 hod.

  1. Krátký projev, pozdrav ,, Vodáci AHOJ“  – ,,AHOJ“
  2. Rozchod ke stanovištím dle rozpisu/ dvě školky chodí spolu/ nespěchá se, děti mají radostnou náladu, stanoviště se mění na znamení cca po 10 minutách
  3. Po splnění všech disciplín se děti přesouvají k plaveckému bazénu, kde povzbuzují své kamarády v plaveckém závodě
  4. Slavnostní ukončení – u relaxačního bazénu – vyhodnocení,, poděkování, předání  diplomů a odměn, závěrečný vodácký pozdrav
  5. Úklid  stanovišť si zajišťuje –  každá MŠ své stanoviště

Rozchod do šaten, převlékání, odjezd do MŠ – autobus přistaven v 11.30 hod.

  1. Zdravotní péče zajištěna
  2. Foto a video na stránkách MŠCV.

 

Zapsala: Voborníková Lenka