Záznam schůze TČ 21.5.2012

Záznam ze schůze sekce TČ – pohybové činnosti pro předškolní vzdělávání

Vedoucí sekce: Jana Bláhová ve spolupráci s Věrou Červenou.

 

 

Datum konání: 21. 5. 2012

 

Čas konání : 13.30 – 15.30 hod.

 

Místo : OP Zahradní, Most

 

Přítomnost : 15 učitelek (MO, Litvínov)

 

Nepřítomna : 1 p. učitelka, omluvena

/ viz. Prezenční listina /

 

 

Program :

  • přivítání kolegyň na 1.tvořivé schůzce

 

  • ověření účasti přihlášených týmů MŠ do regionálního fotbalového turnaje MŠ v Mostě, pořádá OP Zahradní, ve spolupráci s Fotbalovou školou Most (informace VOP Vydrová M.)

 

  • příklad dobré praxe, (projekce), ukázka námětů možných činností, kdy je dominantní vzdělávací oblast RVP PV Moje tělo, příklad dobré praxe slovně doplnila – Věra Červená, akreditovaný trenér v rámci fotbalových aktivit v MŠ

 

  • vhodné náměty, příspěvky,( Pavlína Hubnerová z MŠ Fr. Malíka, Martina Štěrbová z MŠ Tylova, Litvínov – písemně dodá)

 

  • diskuse o činnosti sekce, dle náplně činností sekce TČ si jednotlivé učitelky, členky sekce připraví příklady dobré praxe (masáž míčky, jóga, využití venkovního vybavení, metodika výuky bruslení u dětí př.věku, metodika výuky plavání, či fotbalu…) členky sekce si zážitkovým učením předají zkušenosti v průběhu příštího školního roku

 

  • členky sekce se zúčastní DVPP – Jóga, …na příští setkání si účastnice připraví praktické ukázky, s tím, co ve své práci využijí z absolvovaných seminářů, (vnitřní systém DV)

 

  • úkol přes prázdniny: plán DVPP, plán činnosti sekce na r.2012/13, návrhy – písemně zpracovat

 

 

Závěrem – předběžné určení termínu další schůzky po dohodě všech zúčastněných  – říjen

2012, místo konání – MŠ K. J. Erbena (zážitkové vzdělávání)

Sportovní oblečení a dobrá nálada nesmí chybět. Sportem ku zdraví!!!!!!!