Přínos příkladů dobré praxe – DVPP: Dítě a jeho tělo