Putování s knížkou

Integrovaný tématický blok – Putování s knížkou

Zvolení tématu bylo neplánované. Napadlo mě po velice zdařilé akci „Svět ukrytý v abecedě“.

Protože děti i nás velice oslovilo netradiční zpracování předčtenářských dovedností, okamžitě jsem reagovala na potřeby dětí a vymyslela integrovaný blok „Putování s knížkou“.

Toto téma zároveň plynule na vázalo na hru „Na školu“ a stalo se úžasným překlenovacím mostem k tématu dalšímu – Z pohádky do pohádky.

 

Výrobky z OM k integrovanému tématickému bloku

 

Medvědí čelenka

 • OM – bílé pruhy starého kartonu, pěny, víčka

 

 • Postup práce – stříhání uší z pěny, malba uší temperou, lepení víčka na proužek papíru, sestrojení – použití dětské sešívačky

 

 • Využití – čelenka pro medvídka OLE k dramatizaci textu, početní řada do deseti, pojmy více, méně, stejně ( porovnávání počtu zvířátek v dramatizaci), hláska na začátku slova – jména všech medvídků  = dětí

 

Symboly

 

 • OM – široké kartónové pruhy

 

 • Postup práce – stříhání, kresba, která vystihuje charakteristiku knižního oddělení  = symboly vztahující se k obsahu knih zavěšených na provázku nad regálem s knihami, každý symbol má mimo kresby ještě další označení = geom.tvar různé barvy.

 

 • Využití – označení jednotlivých oddělení v knihovně, procvičování barev, geometrických tvarů, znát některá písmena, porovnávat je, přiřazovat je, třídění knih podle obrázků i děje, symbol „červené srdce“ = moje oblíbená knížka = proč? = hovořit o ní.

 

 

Knížka

 

 • OM – široké kartónové pruhy, časopisy

 

 • Postupy práce – přinést si svůj oblíbený starý časopis, podle obrázků vymyslet příběh, vystříhat, nalepit, dotvořit kresbou, učitelka nařeže kartónový pruh na leporelo a napíše k obrázkům text, který ji dítě nadiktuje, dítě vymyslí i název knihy

 

 

 • Využití – rozvoj fantazie, představivosti, zachytit myšlenku příběhu a zopakovat ji ve větách, vést rozhovor, sledovat očima zleva doprava, kreslit s určitým záměrem.

 

Záložka

 

 • OM – kartónové pruhy, drobný OM různého druhu

 

 • Postup práce – z kartónových pruhů a drobného OM za využití stříhání, lepení, kreslení a dokreslování, vyrobit záložku, dát dětem možnost vybrat si z různých druhů výtvarných potřeb.

 

 • Využití – záložka do mé knížky, kreslit s určitým záměrem, rozvoj fantazie, představivosti, rozvoj jemné motoriky

 

Čtenářské průkazy

 • OM – starý vyřazený papír

 

 • Postup práce – stříhání podle předlohy, skládání, nalepení svojí fotky, jméno dítěte (kdo umí, napíše sám)

 

 • Využití – pro záznam o vypůjčování a vracení knih, číselná řada 1 – 6, grafický záznam = barva + geom.tvar (např. půjčil jsem si tři červené kruhy a dva zelené obdélníky), záznam provádět vždy zleva doprava, poznat své jméno – napsané

Racci a mrož

 • OM – starý kartón, skartovaný papír, bílé pruhy kartónu, provázek

 

 • Postup práce – vyhledáván v encyklopedii – udělat si představu před vlastní prací o rackovi a mrožovi, kartónová hlava racka – natřít bílou barvou, dokreslit, křídla nakreslit, vystřihnout, natřít lepidlem a posypat skartovaným papírem, zobák nakreslit ,vystřihnout, sestrojit pomocí pistole – pozor na bezpečnost dětí, mroží kly – nakreslit, vystřihnout, vousy nastříhat, nakroutit, nabarvit a vše přilepit na provázek (uvazujeme za hlavou)

 

 • Využití – při dramatizaci textu,(počet = kolik musíme vyrobit křídel pro tři racky?), práce s encyklopedií – udělat si představu o zemi, kde se příběh odehrává.

 

Pták

 • OM- starý plážový nafouknutý balón, starý novinový papír

 

 • Postup práce- nafouknout, polepit několika vrstvami starého novinového papíru za použití tapetového lepidla nebo škrobu (tři vrstvy = jedna vrstva schnout  jeden den), po zaschnutí natřít bílou temperou a vyrobit dva otvory

 

 • Využití – břicho ptáka při dramatizaci textu, proč mají zvířátka před zimou velká bříška, proč se mění na bílou barvu jejich srst i peří – rozhovor, rozvoj logického myšlení, sbírání nových poznatků o naší planetě Zemi

 

Pozvánka

 

 • OM – starý kartón, drobný OM, starý papír

 

 • Postup práce – natření kartónu bílou barvou, sestrojení hlavy medvídka, napsat text z jednotlivých písmen podle předlohy

 

 • Využití – pozvánka na představení pro ostatní třídy a pro rodiče, poznávání písmen, hláska na začátku slova, sluchové hry

 

Vypracovala: vedoucí sekce EVVO                          Dana Vágnerová Nováková

 

Most: březen 2012