Akce sekce: Dítě a společnost

 AKCE  spadající do sekce výtvarné činnosti – Most

 

Za realizační tým blahopřejeme.

 

Zpracovala: Olina Dušovská

Zástupce, vedoucí sekce výtvarných činností, pro Most a Litvínov.

 

  • Spolupráce se ZŠ
  • Účast na soutěžích – VČ (Most)
  • Návštěvy výstav

 

Inspirace pro tvořivost učitelek, možnou tvorbu ,,koutků“ v MŠ.

 

Spolupráce se 7 ZŠ ,,Návštěva u Pata a Mata´´ pro předškoláky a rodiče. nejen ve školní dílně děti pomáhali Patovi a Matovi řezat, zatloukat, dlabat, tiskat, malovat a kreslit.

 

Soutěže – sekce výtvarné činnosti:

 

8. – 14. 5. 2012 14:00 SVČ Most – vyhodnocení výtvarné soutěže  ,,Požární ochrano očima dětí,,

2. místo v okresní kole, OP Dvořáka

1. místo v krajském kole, OP Dvořáka

 

Účast v soutěžích v rámci sekce VČ:

10. – 23. 5. 2012 výtvarná soutěž ,,Bezpečná školka,,

 

 

11. – 25. 5. 2012 Výtvarná soutěž  ,,Maluj svoji památku,,

 

Sekce VČ – návštěva výstav. Doporučujeme předkládat dětem estetická díla, rozvíjet u dětí vkus a kulturu.

 

,,Keramické potěšení „ možná inspirace pro paní učitelky.

Prohlídka výstavy keramických výrobků – práce seniorů.

 

13. – 1. 6. 2012 Den dětí s výtvarnou dílnou ..Pruhovaná kočka,, v kapli Sv. Ducha a prohlídka výstavy Petry Podzemské

Činnosti spadající do náplně sekce výtvarné činnosti

9. – 15. 5. 2012 prohlídka pískovcových soch, skulptur s kostela Nanebevzetí Panny Marie, rozvoj dětské fantazie a představivosti