Schůze VV – 20.2.2013

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce: Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 20. 2. 2013

Místo konání schůzky: MŠ – Bezručova, Jirkov

Od – do: 13:00 – 14:00

Program schůzky sekce:

  • Informace z vernisáže – Vesmírné putování
  • Výsledková listina
  • Využití námětové hry – Vesmírné putování

(varianty uplatnění, instruktáž při praktickém tvoření)

  • Diskuse

VV sekce-únor 2013

 

Výchovně vzdělávací oblasti

Dílčí vzdělávací cíle

Vzdělávací nabídka

Očekávané výstupy

DÍTĚ A JEHO TĚLO

Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Konstruktivní a grafické činnosti

-hudební a pohybové

hry a činnosti

 

Ovládat koordinaci ruky a oka,zvládat jemnou motoriku,zacházet s nástroji,náčiním a výtv.materiálem

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA

Rozvoj komunikativních dovedností(verbálních i neverbálních)

Vyprávění toho,co dítě slyšelo nebo co shlédlo (přednes,recitace,zpěv)

Hodnotit slovní výkony,slovně reagovat,naučit se zpaměti krátké texty
DÍTĚ A SPOLEČNOST

Rozvoj základních,kulturně společenských návyků,dovedností dítěte

Tvůrčí činnosti slovesné,výtvarné,pohybové podněcující tvořivost

Mít povědomí o širším společenském,kulturním i technickém prostředí

DÍTĚ A SVĚT          

Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem,s živou a neživou přírodou,lidmi,planetou Zemí

Činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu

Pomáhat pečovat o okolní prostředí,dbát o pořádek a čistotu

Vesmírné putování je nejen téma výtvarné soutěže, ale stalo se i námětem pro činnost v MŠ.

Děti měly možnost poznat Zemi a vesmír prostřednictvím encyklopedií, atlasů, globusu, vesmírných pohádek, ale asi nejvýznamnější byla návštěva Planetária v Mostě, kde jim byla problematika přiblížena nejen prostřednictvím pohádky o Rákosníčkovi, ale i pomocí projekce a výkladu. Prostřednictvím komunitního kruhu jsme si všechny nové poznatky upevnili.

Ve škole jsme vytvářeli prostorové rakety, kosmonauty, textilní koláže, povídali si o jiných civilizacích, seznámili jsme se s technikou válečkování, zapouštění barev, pracovali samostatně i kolektivně a také společně s rodiči při výtvarné dílně.

Naučili jsme se hru Na planetě A, kde se pracuje se samohláskami a písní Holka modrooká, báseň a píseň Naše země kulatá.

Výtvarné práce putovali na stejnojmennou výstavu v SKKS a na Mateřinku v divadle. Výstavka v MŠ je samozřejmostí.

Motivace: vyprávění o návštěvě Planetária, vyprávění Vesmírné pohádky

 

Seznámení s činností:

Raketa – obkreslení  šablony, prostřihy, ozdobení lepením barevných tvarů, protažení ruličky

Pomůcky: čtvrtka, barevné papíry – odstřižky, lepidlo, nůžky, rulička od kuchyňských utěrek

Kosmonaut – obkreslení šablony hlavy, těla, bot a rukavic, nalepení, dokreslení obličeje

Pomůcky: barevné čtvrtky, CD (nepoužívané, možno nahradit čtvrtkou), nůžky, lepidlo

Krteček ve vesmíru

Barbora Bienebergová

Vaše dílkaBásničkyKrteček ve vesmíru

Pojď s námi hned

na vesmírný let.

Poletíme raketou,

kde se hvězdy nepletou.

 

Krtek z modré planety

ukáže nám komety.

Ukáže nám mléčnou dráhu

oceňujem jeho snahu.

 

Osm planet celkem máme,

všechny si je ohlídáme.

Pluto se nám ztratilo,

Sluníčka se napilo

a pak se rozpustilo.

 

S ostatními planetami

je to stále dokola.

Shora na nás pořád hledí,

všichni o nich aspoň vědí.