Schůze VV – 8.2.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 8.2. 2012

Místo konání: MŠ Radost, Palackého, Chomutov

Od – do:13,00– 14,30 hodin

 

Program schůzky sekce:

  • seznámení se směrnicemi k práci v sekci
  • návrhy k vytvoření aktuálního měsíčního harmonogramu
  • plánování termínu další schůzky 7.3.2012
  • diskuze – pozvánka na matějskou pouť v MŠ

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

20.2. 2012  MATĚJSKÁ POUŤ V MATEŘSKÉ ŠKOLE RADOST

Na svatého Matěje, když se slunce zasměje

V tvořivé dílně si děti založily cech perníkářů, procvičily si dětskou zručnost ve zdobení perníků a neodolaly a ni ochutnávání cukrářské polevy

Atrakce a soutěže dětem přiblížily lidové zvyky, procvičily dětskou obratnost, logické myšlení i vědomosti ze všech výchovně vzdělávacích oblastí.

 

Přílohy:

  • fotografie

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO – rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky- rozvoj užívání všech smyslů- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti – lokomoční a pohybové schopnosti- hudební a pohybové hry – zvládnout manipulaci s  běžnými předměty, se sportovním náčiním
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – rozvoj tvořivosti- posilování poznávacích citů- rozvoj a zpřesńování smyslového vnímání -Komentování zážitků a aktivit- popisování činností a událostí- hry a činnosti zaměřené na rozvoj postřehu a vnímání -Řešit problémy a úkoly, situace- předkládat nápady
DÍTĚ A TEN DRUHÝ – rozvoj kooperativních činností – aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi – těšit se z příjemných zážitků
DÍTĚ A SPOLEČNOST – rozvoj společenského a estetického vkusu – tvůrčí činnosti, slovesné, literární a výtvarné činnosti – zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat se pomocí různých výtvarných technik
DÍTĚ A SVĚT – vytvoření povědomí a sounáležitosti se světem – práce s literárními texty- využívání encyklopedií – zachycovat skutečnosti ze svého okolí