Schůze VV – 12.11.2013

SCHŮZKA SEKCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 12.11. 2013

 

Sekce výtvarné výchovy se uskutečnila 12.11.2013 na odloučeném pracovišti mateřské školy K.H.Borovského v Mostě

 

Program sekce:

1. ,,Ježkův den,, – p. uč. Ivana Stýblová

2. Výtvarná soutěž Voda pro život a účast v Pokusu o rekord v OC Central Most – p. uč. Olga Dušovská

3. Sekce VV Chomutov – 22. 10. 2013 p. uč. Olga Dušovská

4. Seznámení s dětskými výtvarnými pracemi a novými technikami –

p. uč. Olga Dušovská

5. Výtvarná donesených výkresů a prostorových prací v herně MŠ K. H. Borovského

6. Výroba růže z javorového listí – p. uč. Olga Dušovská

7. Diskuze

8. Prohlídka MŠ K. H. Borovského

 

1. Ježkův den

Paní učitelka Ivana Stýblová nás seznámila s realizací podzimního tématu  ,,Ježkův den,,. Vysvětlila, co bylo záměrem tohoto projektu, s kolika dětmi pracovala a jaká byla věková skupina dětí. Zvláště se zaměřila na vzdělávací oblasti a konkretizované očekávané výstupy. Nakonec nám ukázala vlastní realizaci a výstavu vytvořených ježečků.

 

2. Voda pro život

Paní učitelka Olga Dušovská poděkovala za účast ve výtvarné soutěži Voda pro život, kterou vyhlásilo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v rámci festivalu Brána ekologie otevřená. Výstava výtvarných prací poběha od 30. 10. 2013 do 7. 11. 2013 v OC Central Most. Také poděkovala za účast v Pokusu o rekord, který proběhl 7. 11. 2013 v OC Central Most. Jeho cílem bylo shromáždit co nejvíce kapek na jednom místě. Rekord kontroloval komisař Agentury Dobrý den.

 

3. Sekce VV Chomutov

Dne 22. 10. 2013 p. uč. Olga Dušovská, p. uč. Alena Motlíková a p. uč. Katrin Koláčková se zúčastnili sekce VV v Chomutově v MŠ Radost, ulice Palackého. Jako zajímavá mne připadala ukázka výpeček knih z knihovny s výtvarnou tématikou – kreativní tvorba a nové techniky. Toto také zařadíme na naše příští schůzky VV v Mostě. Dále jsme byli seznámeni s Mateřinkou v Chomutově s tématem Strom- – s možností účasti mosteckých mateřských škol.

4. Dětské práce z MŠ A. Dvořáka

Paní učitelka Olga Dušovská předvedla ukázku dětských prací a seznámila s postupem práce.

 

ŽALUD

– mozaikování s barevným papírem (vlastnoručně vyrobený vodovými barvami a anilinkami)

 

 

 

 

 

PODZIMNÍ VARIACE

– kresba voskovou pastelkou a malba anilinkouvou a vodovou barvou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKŘÍTEK PODZIMNÍČEK

– kresba spojená s lepením podzimních lístků

 

 

 

 

 

OVOCNÉ ČAJE

– dekorativní kresba, razítkování barvy, anilinkové barvy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEŽEK

– obtisky dlaní, malba

 

 

 

 

 

5. Výstava

Z donesených prací z ostatních školek, jsme vytvořily výstavu. Předaly jsme si pracovní postupy vytvořených prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Růže z javorového listí

Paní učitelka Olga Dušovská seznámila ostatní členky sekce VV s výrobou růže s podzimního javorového listí. Členky sekce si růži vyrobily a z jednotlivých růží jsme vytvořily kytici.

 

7. Diskuze

Na závěr proběhla rozšířená diskuze – Podzimní tvoření

 

8. Prohlídka MŠ K. H. Borovdského

Členky sekce VV si prohlídly výzdobu celé mateřské školky K. H. Borovského v Mostě.