Schůze VV – 13.5.2014

SCHŮZKA SEKCE VÝTVARNÉ VÝCHOVY 13.5. 2014

 

Sekce výtvarné výchovy se uskutečnila 13.5. 2014 na odloučeném pracovišti mateřské školy U Cáchovny v Mostě

Program sekce:           1. Přivítání hlavní vedoucí sekce VV z Chomutova

2. Ptáčci v zimě – p. uč. Čermáková Marcela

3. Výtvarná soutěž ,,Den Evropy,, – p. uč. Dušovská Olga

4. Sekce VV v Chomutově – p. uč. Dušovská Olga

5. Seznámení s letošním sochařským sympoziem ,,Kamenná voda,, – p. uč.                                   Olga Dušovská

6. Ukázka inspirace z knížek – p. uč. Olga Dušovská

7. Skládání dvou druhů tulipánů a barevných květin– p. uč. Olga Dušovská

8. Prohlídka donesených prací učitelek sekce VV

9. Diskuze

10. Prohlídka MŠ U Cáchovny

11. Přílohy

 

1. Přivítání hlavní vedoucí sekce VV z Chomutova

Srdečně jsem uvítala a představila paní učitelku Irenu Zetkovou ostatním členkám sekce VV.

2. Ptáčci v zimě – p. uč. Čermáková Marcela

Vzhledem k nemoci p. uč. Olgy Dušovské (vedoucí sekce VV Most) se sekce z 11.2.2014 uskutečnila až v květnu a proto nás paní učitelka Čermáková Marcela seznámila se svým původním projektem Ptáčci v Zimě až nyní.

Paní učitelka Čermáková Marcela nás seznámila s realizací zimního tématu ,,Ptáčci v zimě,,. Tento projekt byl vypracován na téma Nejsem sám na Světě.

3. Výtvarná soutěž ,,Den Evropy,,

Poděkování mateřským školám, které se zúčastnili výtvarné soutěže Den Evropy. První místo vyhrála Mateřská škola A. Dvořáka Most.

4. Sekce VV v Chomutově

Příští schůzka sekce VV bude 7.10.2014 v Chomutově (MŠ Palackého) 13:00.

5. Seznámení s letošním sochařským sympoziem ,,Kamenná voda,,

Paní učitelka Olga Dušovská upozornila na letošní sochařské sympozium ,,Kamenná voda,, které se uskuteční v polovině července u mosteckého děkanského kostela. Toto sochařské sympoziu je v pořadí sedmé. Umělci vytvoří sochy, které budou rozmístěny do různých areálů v městě Most.

6. Ukázka inspirace z knížek – p. uč. Olga Dušovská

Paní učitelka Olga Dušovská donesla tři knihy 1.Originální výtvarné nápady pro děti i rodiče, 2.Originální věnce a přírodní dekorace, 3.Ze starého nové. Paní učitelky si knihy prohlédly a inspirovaly se jimi ke své další práci ve výtvarné výchově. Příští knihy s výtvarnou tématikou zajistí paní učitelka Janderová z MŠ K. J. Erbena Most.

7. Skládání dvou druhů tulipánů a barevných květin

Paní učitelka Olga Dušovská vysvětlila postup při skládání papírových tulipánů a květin z barevných papírů a ruliček od toaletního papíru. Všem učitelkám se květiny povedly a technika se jim velice líbila.

8. Prohlídka donesených prací učitelek sekce VV

Byla vytvořena výstava z donesených prací. Každá paní učitelka nás seznámila, jak se práce vytvářely, jaké materiály a pomůcky byly použity. Nejvíce zaujaly práce z krabiček od vajíček, ze kterých byly vytvořeny květiny (Narcisky) a věneček.

9. Diskuze

Na závěr proběhla diskuze, do které se zapojila i paní učitelka Zetková Irena, která nás seznámila se spoluprací s knihovnou a možností výstavy dětských prací v městské knihovně Chomutov. Paní učitelka Vrbová Lenka se pokusí zjistit, zda je možné využití této možnosti i městské knihovně Most.

10. Prohlídka MŠ U Cáchovny

Po prohlédnutí celé MŠ u Cáchovny se všechny členky sekce shodly, že výzdoba v této mateřské škole byla zatím nejbohatší a nejkrásnější.

11. Přílohy a fotografie viz další dokument.