Schůze VV – 15.5.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 15.5. 2012

Místo konání: MŠ Radost- Palackého, Chomutov

Od – do:13,00– 14,00 hodin

 

Program schůzky sekce:

  • barevná paleta- tvořivá dílna
  • evidence účasti ve výtvarných soutěžích
  • diskuze, plánování příští schůzky

 

 

 

Přílohy:

  • fotografie
  • píseň

 

……………………………………………………………………………………………………………………

BAREVNÁ PALETA – 15.5.2012

 

motivace: práce s relaxační hudbou

Rozkvetlá louka: procvičení názvů květin (hra s obrázky)

–       název květiny rozdělit na slabiky tleskáním

–       skládání rozstříhaného obrázku

–       zpěv písně o mamince

–       veselý květináč – dárek k MDM

pomůcky: květináče různých velikostí, staré, ale očištěné, potřeme bílou akrylovou barvou. Po zaschnutí zdobíme květináč různými barvami

Volíme jednoduché tvary – proužky, otisky štětců, kolečka. Hotový květináč nastříkáme ochranným lakem. Květináč naplníme zeminou, do které zasejeme rychle klíčící semena řeřichy.

 

NÁVŠTĚVA ZAHRADNICTVÍ

ZAKLÁDÁNÍ ZÁHONKU

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO – zdokonalování jemné i hrubé motoriky – relaxační cvičení – vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – rozvoj představivisti a fantazie – práce s obrázky – odhalovat společné znaky. Podobu, rozdíly
DÍTĚ A TEN DRUHÝ – spolupracovat ve skupině – výroba dárku – malba na květináče  – spolupracovat s ostatními
DÍTĚ A SPOLEČNOST  – záměrně naslouchat  – zpěv s hudebním doprovodem  – zpívat s prožitkem
DÍTĚ A SVĚT Získat povědomí  o přírodě  – vycházka do přírody – návštěva zahradnictví  – vědět jak se chovat v přírodě- vztah k životnímu prostředí

 

Metody a postupy při práci: využití spontánního a sociálního učení, řízená

činnost, pohybová  aktivita, objevování