Schůze VV – 17.10.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 17.10. 2012

Místo konání: mš RADOST, Chomutov

 

Program schůzky sekce:

  • evidence účasti ve výtvarných soutěžích
  • poděkování za zajištění vv prací do městské knihovny
  • tvoř. Hra na zahradu Čech s výstavou
  • tvořivá dílna pro děti a rodiče – dýňáčci, výzdoba podzimní školkové zahrady
  • diskuze

 

 

 

Přílohy:

  • fotografie

 

 

………………………………………………………………………………………………………………..

17.10.2012 DÝŇÁČCI – TVOŘIVÁ DÍLNA

–       poslech úvodní pohádky „Jak se zajíc stal zahradníkem“

( Sloupová, M. : Rok s krtkem. Praha, Portál 2011. s.33. )

hodnocení jednání postav z pohádky

–       zpěv písně Šel zahradník – pohybové ztvárnění

–       báseň Zahradnice

–       co roste na stromě a co na záhoně – práce s obrazovým mateiálem

–       TH Na prodejnu ovoce  a zeleniny – děti si donesly z domova ovoce a zeleninu

–       zkoumání tvarů ovoce a zeleniny

–       určování druhů ovoce a zeleniny podle chuti

–       poznej mne podle čichu

–       Hra Potěš a rozesměj : určené dítě představuje smutnou dýni, druhé se snaží ji potěšit a rozesmát

–       dýňáčci . Tvořivá dílna s rodiči viz foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO Rozvoj a užívání všech smyslů – osvojení si věku přiměřených praktických dovedností – hudebně pohybové hry

– lokomoční pohybové činnosti- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

– rozlišovat sluchem zvuky

– zrakové rozlišování

– rozlišování chutí a vůníDÍTĚ A JEHO PSYCHIKARozvoj jazykových a řečových dovedností

– rozvoj tvořivosti- samostatný slovní projev

poslech čtených pohádek

přednes, recitace

smyslové a námětové hry- vyjadřovat samostatně nápady, pocity

– být citlivý k příroděDÍTĚ A TEN DRUHÝRozvoj kooperativních

dovedností

Kooperativní činnosti

Spolupracovat s ostatnímiDÍTĚ A SPOLEČNOST

Rozvoj  společenských návyků, dovedností dítěte

Tvůrčí činnosti slovesné, výtvarné, hudennš pohybové, podněcující tvořivost

 Prostředí .- získat praktické zkušennostiDÍTĚ A SVĚT

Vytváření elementárního povědomí o světě

Praktické používání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů

Chovat se zdvařile, přistupovat k druhým lidem s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce

 

 

METODY A POSTUPY PŘI PRÁCI:  situační, spontánní a sociální učení, řízená činnost, pohybové aktivity, objevování