Schůze VV – 31.5.2016

logo-cernobile

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:              Výtvarná výchova 

Datum schůzky:        31. 5. 2016

Místo konání:            odloučené pracoviště MŠ Antonína Dvořáka Most

Od – do:                     13:30 – 15:00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: Dušovská Olga, Zvojíčková Petra , Vrbová Lenky, Hucková Hana, Machová Anna,  Koláčková Katrin, Havelková Ludmila, Dlouhá Marie, Peroutková Bronislava, Čermáková Marcela,Horová Simona.

 

Program schůzky sekce:

  1. Seznámení s tématem ,,PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V MŠ“ – p. uč. Dušovská
  2. Příští schůzka sekce VV 4. 10. 2016 ve 13:30 na odloučeném pracovišti V. Nezvala Most (Most pro Chomutov)
  3. Donést výkresy a prostorové práce na téma NEBEZPEČÍ  (PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V MŠ) na MŠ V. Nezvala do 4. 10. 2016 nebo na MŠ A. Dvořáka do 3. 10. 2016
  1. 4. Semináře spojené s výtvarnou výchovou:

      – Velikonoční tvoření – tvořivá dílna z materiálů kolem nás – p. uč. Dušovská

– Jak si děti dříve hrály – výtvarná dílna – p. uč. Dušovská

– Podpora polytechnické výchovy pedagogů aneb ,,Vyrábíme a hrajeme na dechové hudební nástroje

  1. Diskuze
  2. Prohlídka MŠ A. Dvořáka