Schůze VV – 4.12.2013

           

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:Dítě a společnost-VV

Datum schůzky 4.12.2013

Místo konání:MŠ-Bezručova

Od-do:13.00-14.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU,ČR,učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Liedlová Iveta, Virtová Šárka

Program schůzky sekce:

 

1.Přivítání

2Informace ze schůzky ved.sekcí 25.11.2013

3.Zajištění výtvarných prací do městské knihovny „Zima,zimička“

4.Výtvarná soutěž-„Křížem,krážem Ústeckým krajem“uzávěrka do 20.12.2013

5.Přehled literatury,zaměřené na VV

6.Diskuze

Zapsala: Zetková Irena

 

VV-prosinec 2013

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky Lokomoční pohybové činnostiHudební a pohybové hryVnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  Zvládat prostorovou orientaci ve skupině dětíZvládat základní pohybové dovednosti
Dítě a jeho psychika Rozvoj řeči a jazykových dovednostíRozvoj tvořivosti –posilování poznávacích citů Sdělení vlastních zážitků,prohlížení a popis obrázkůHry a činnosti na rozvoj postřehu a vnímání Správně vyslovovat a ovl.dech a tempo řečiProstorové pojmyVýtvarné tvoření –předkládat nápadyHudební tvoření
Dítě a ten druhý Rozvoj kooperativních dovedností Námětová hra,hudebně pohybová hra,aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Spolupracovat s ostatními,dodržovat dohodnutá pravidla
Dítě a společnost Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí Námětová hra Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
Dítě a svět Vytváření povědomí o sounáležitosti se světem a vytváření pozitivního vztahu k němu Námětová hra,poučení o možných nebezpečných situacích Význam životního prostředí pro životRozlišovat aktivity,které mohou zdraví podporovat,ale také mu škodit

 

 

„Když chodí čert s Mikulášem“

Pedag.záměr-seznámit děti s historií Mikuláše prostřednictvím námětové hry

Integr.blok“Já a život v zimě“

Období k realizaci-prosinec

Pomůcky:využití různých předmětů a pomůcek(misky s navlhčenou vatou-parfém,aviváž,ocet,zrající sýr)

Barevné křídy

Úhel,uhlíky

Temperové barvy

Vlastní aktivita:

Poslech úvodní povídky

Prohlížení čertovské ,mikulášské a andělské masky-trojrozměrné vytváření

Kresba,malba“Barevné peklo a andělská obloha“

Poslech hudební koláže-určování :Kdo je čert,Mikuláš a anděl

Kdo chodí s Mikulášem(vlastnosti)-protiklady

Jak voní anděl,jak páchne čert(misky s navl.vatou a vůněmi)

Hra „Na brblavého čerta“