Schůze VV – 4.4.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 4.4. 2012

Místo konání: Městská knihovna, Chomutov

Od – do:13,00– 15,00 hodin

 

Program schůzky sekce:

  • tvořivá dílna pro rodiče s dětmi – skládačky z papíru
  • plánování termínu další schůzky

 

 

 

Přílohy:

  • fotografie
  • báseň

 

………………………………………………………………………………………………………………..

VELIKONOCE

Seznámení dětí s tradicemi velikonoc, se samboly, velikonočními písněmi a koledami, hry.

Pohádková cesta po stopách kuřátka

–       hledání úkolů skořápek z vajíčka

–       rozvoj pohybových dovedností, smyslového vnímání

–       navyzování kontaktu s druhými dětmi

–       spolupráce vedoucí ke společnému cíli

–       Velikonoční tvoření v dětském oddělení, skládačka z papíru

–       návštěva výstavy a vernisáže dětských prací “Velikonoce“

–       prohlídka lidového umění v oblastním muzeu „ Zvyky a obyčeje“

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO Rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky -lokomoční i nelokomoční pohybové činnosti-hud. pohybová výchova- manipulační činnosti – zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci- ovládat koordinaci ruky a oka
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA – rozvoj řeč. A jazykových dovedností- rozvoj smyslového vnímání – sluchové a rytmické hry- námětové hry- estetické a tvůrčí aktivity – udržet pozornost a prožívat radost ze zvládnutého
DÍTĚ A TEN DRUHÝ – rozvíjení vztahů k druhému- rozvoj kooperativních dovedností – výtvarné hry- kooperativní činnosti ve skupinkách – spolupracovat s ostatními- udržovat dětská přátelství
DÍTĚ A SPOLEČNOST – – poznávání pravidel společ. soužití – tvůrčí činnosti- hudební, pohybové a výtvarné činnosti – orientovat se bezpečnš ve známém prostředí