Schůze VV – 7.3.2012

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

Název sekce:  Dítě a společnost – VV

Datum schůzky: 7.3. 2012

Místo konání: MŠ Radost, Palackého, Chomutov

Od – do:13,00– 14,00 hodin

 

Program schůzky sekce:

 • spolupráce s dětským oddělením Městské knihovny – zajistit výtvarné práce na téma VODNÍ SVĚT
 • Modrý den, světový den vody
 • Pozvánka na předvelikonoční tvoření 4.4.2012
 • diskuze

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

20.3. 2012  MODRÝ DEN, SVĚTOVÝ DEN VODY

 • Kde můžeme najít vodu?

Prohlížení obrázků s lesem, rybníkem a řekou

 • Co by se  stalo kdyby nebyla voda?

Posílání vody ve sklenici v komunitním kruhu

 • Vlastnosti vody –  zkoumání vody zrakem, čichem, hmatem, chutí, sluchem
 • Hry a pokusy s vodou –  ochutnávka – slaná, kyselá, sladká
 • využití vlastností vody k lohopedické prevenci – sluchové hry, šumění, bublání potoku
 • Pohybové ztvárnění koloběhu vody při hudební nahrávce
 • Pohybová hra  Na vodníka
 • Malba s vodou – různé odstíny modré – temperové  a vodové barvy

 

 

Výchovně vzdělávací  oblasti Dílčí vzdělávací cíle  Vzdělávací nabídka Očekávné výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO – rozvoj pohybových schopností v oblasti hrubé i jemné motoriky- rozvoj užívání všech smyslů- získívání povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí – lokomoční a pohybové schopnosti- hry na zvládání základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci – zvládnout manipulaci s předmětyzvládat polohy a pohyby těla
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvoj a kultivace smyslového vnímání- rozvoj tvořivosti- volné hry a experimenty s materiály Komentování zážitků a aktivit Řešit problémy, újoly a situace
DÍTĚ A TEN DRUHÝ Osvojení si základních poznatků a prostředí v němž dítě žije Společenské hry sociální- interaktivní hry Těšit se z hezkých a příjemných zážitků
DÍTĚ A SPOLEČNOST –          záměrně naslouchat –          zpěv s hudebním doprovodem –          zpívat s prožitkem
DÍTĚ A SVĚT Získat povědomí o přírodě –          vycházka do přírody –          vědět jak se chovat v přírodě