Schůze VV – 8.1.2014

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:Dítě a společnost-VV

Datum schůzky 8.1.2014

Místo konání:MŠ-Palackého

Od-do:13.00-14.30

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU,ČR,učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Liedlová Iveta, Virtová Šárka

Program schůzky sekce:

 

1.Přivítání

2IPoděkování za výtvarné práce do „Galerie na provázku“

3.Termín pro odevzdání výtv.prací do soutěže“Příroda kolem nás“ 31.1.2014

4.Přehlídka děts.výtvarných prací“Čechy krásné,Čechy mé“-únor 2014

5.Informace o kreativní dílničce p.Šebestové“Tvořím,tvoříš,tvoříme“

6.Diskuze

 

Zapsala: Zetková Irena

 

 

Výchovně vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
DÍTĚ A JEHO TĚLO Zdokonalování jemné i hrubé motoriky,rozvoj fyzické i psychické zdatnosti Hudební a pohybové hry,vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů Zvládat a zacházet s běžnými předměty,zvládat pohybové dovednosti
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA Rozvoj řečových schopností Samostatný slovní projev přednes,práce s obrázky Vyjádřit svou představivost a fantazii
DÍTĚ A TEN DRUHÝ Rozvoj kooperativních dovedností Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi Těšit se z příjemných zážitků
DÍTĚ A SPOLEČNOST Rozvoj základních kulturně společenských návyků,dovedností dítěte Tvůrčí činnosti slovesné,výtvarné,,hudebně pohybové Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadř.se pomocí různých výtvarných technik

Sekce:Dítě a společnost  leden 2014

 

Pedagogický záměr-prostřednictvím pohádkového příběhu děti rozvíjejí tvůrčí schopnosti,získávají nové poznatky o zimní přírodě,rozvoj slovní zásoby,koordinace ruky a oka

 

Integrovaný blok“Já a život v zimě“

Období k realizaci-leden,únor

Organizace-ve třídě,herně,Pv

Pomůcky-knihy se zimní tématikou pohád.knížky

Modrý inkoust,zmizíky,temperové barvy,čtvrty,štětce,šátky,stuhy,hudební nahrávky z CD,papíry

 

Vlastní aktivita

Poslech úvodní pohádky“O dvanácti měsíčkách“

Hodnocení postav,děje

Dramatické etudy

Rozhovor“Co se děje po celý rok“

Co se děje s vodou v zimním období-skupenství vody,pokusy s vodou,zapouštění modré barvy do vlhkého podkladu,míchání odstínů,mozaiky

Stříhání papíru-vločky

Trojrozměrné vytváření

Tanec vloček  A.Vivaldi Čtvero ročních dob

Koule z papíru-Co se koulí,co ne

Ph-Na dva mrazy