Schůze VV – 9.5.2013

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:Dítě a společnost-VV

Datum schůzky 9.5.2013

Místo konání:MŠ-Palackého,Chomutov

Od-do:13.00-14.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU,ČR,učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Virtová Šárka,Liedlová Iveta

 

Program schůzky sekce:

 

1.Evidence účasti ve výtvarných soutěžích

-výsledková listina,zajištění účasti dětí s doprovodem při předávání diplomů na zámku  Červený Hrádek „Příroda kolem nás“ 11.5.2013

 

„Proměny motýlů“ v Domě dětí a mládeže ,předání diplomů 20.5.

 

2.Zajištění děts.výtvarných prací do Galerie na provázku termín-do 30.5.2013

 

3.Společná akce „Malování na chodníku“ –upřesnění termínu dle počasí

 

4.Diskuze

 

Jaro na zahrádce

Vlastní aktivita:

 

Příprava třídy,herny

Práce s knihou a obrazovým materiálem –jarní flora

Cvičení artikulace a gymnastiky mluvidel

Zvuky jara-zvuková koláž(zpěv ptactva,bzučení hmyzu..)

Zpěv písní-Šel zahradník,Travička zelená,V zahrádce na hrušce

Hudebně pohybové hry

Třídění semen-hmatová krabice se semeny a peckami

Jak se semínko probouzí-naklíčená semena v různých stádiích(pozorování lupou)

Hledej stejný obrázek-seznámení se jmény květin(pexeso)

Výtvarné aktivity

Práce s literárním textem „Ťuky,ťuky na vrátka

Zakládání záhonku na školní zahrádce

 

Ťuky,ťuky na vrátka

Miroslava Sloupová

 

Ťuky,ťuky na vrátka,

řeklo jaro voňavě.

Otvíralo poupátka,

čmáralo si po trávě.

 

Čmáry,čmáry na zeleno,

na červeno,na žluto.

Všechno už je ustrojeno,

Všechno už je rozvito.

 

VV-sekce 9.5.2013

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových a manipulačních dovednostíRozvoj a užívání všech smyslů Praktické činnosti-seznámení s různými přírodními materiályPracovní a pěstitelské činnosti

Hudebně pohybové hry

Smyslové hry

Orientace v prostoruRozvoj jemné i hrubé motoriky

Sluchové vjemy

Dítě a jeho psychika Rozvoj tvořivosti,zvídavosti,radosti z objevováníRozvoj představivosti a fantazie

Rozvoj řeč.schopností

Práce s literárními textyVyužívání encyklopedií

Praktické pokusy a zkoumání

Upevňování pozornostiProstorové pojmy

Výtvarné tvoření

Hudební tvoření

Dítě a ten druhý Rozvoj estetického vnímání,cítění a prožíváníRozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě(samostatnost,sebedůvěra)

Rozvoj schopností důl.pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

Kooperativní činnosti ve skupinách Umět se dohodnoutPřátelské vztahy
Dítě a společnost Domluvit se ve skupiněZačlenit se do hry Úprava prostředí Začlenit se do hryOsvojit si základní pravidla vnímání
Dítě a svět Význam životního prostředí pro životPochopit přírodní jevy Sledování rozmanitostí a změn v přírodě Význam životního prostředí pro životOrientovat se bezpečně ve známém prostředí

Rozlišovat aktivity,které mohou zdraví podporovat,ale také mu škodit