Schůze VV – 9.9.2013

 

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

Název sekce:  Dítě a společnost-vv

Datum schůzky:  9.9.2013

Místo konání:MŠ-Radost,Chomutov

Od – do:  13.00-14.00

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny:Zetková Irena,Liedlová Iveta,Virtová Šárka

 

Program schůzky sekce:

 

Evidence účasti ve výtvarných soutěžích

Zajištění výtvarných prací na výstavu do městs.knihovny

Téma“Podzim očima dětí“

Instalace panelu výstavy na radnici v Rytířském sálu-termím  1.10.2013-09-25

Setkání členek VV sekce MO-CV (projednání změny termínu)

Diskuse

 .

.VV-Září 2013.

.

Vzdělávací oblasti Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy
Dítě a jeho tělo Rozvoj pohybových a manipulačních dovedností

 

Manipulační činnosti a jedn.úkony s předměty

Hudebně pohybové hry

 

Zvládat prostorovou orientaci ve skupině dětí

Rozvoj jemné i hrubé motoriky

Sluchové vjemy

Dítě a jeho psychika Rozvoj tvořivosti,zvídavosti,radosti z objevování

Rozvoj představivosti a fantazie

Rozvoj řeč.schopností a jazykových dovedností

Práce s literárními texty

Sdělení vlastních zážitků,prohlížení a popis obrázků

 

Upevňování pozornosti

Prostorové pojmy

Výtvarné tvoření

Hudební tvoření

Dítě a ten druhý  

Rozvoj kooperativních dovedností

Námětová hra,hudebně pohybová hra Respektovat potřeby jiného dítěte,dělit se s ním o hračky
Dítě a společnost Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí Námětová hra Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
Dítě a svět Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním,kulturním i technickém prostředí Námětová hra,poučení o možných nebezpečných situacích v dopravních situacích Význam životního prostředí pro život

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí

Rozlišovat aktivity,které mohou zdraví podporovat,ale také mu škodit

 

 

 

 

 

TÉMA PO SILNICI

 

HRA NA AUTA A NA SEMAFOR

 

VÝTVARNÉ POMŮCKY-FORMÁTY ČTVRTEK A3,A2,TEMPEROVÉ BARVY,ŠTĚTCE RŮZNÉ SÍLY,NÁDOBY NA VODU,BAREV.PAPÍRY,NŮŽKY.

-STAVEBNICE RŮZNÝCH TYPŮ,AUTA A OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

-DOPRAVNÍ  ZNAČKY,GEOMETRICKÉ TVARY

-SKLÁDAČKY,PUZZLE,OBRÁZKY S DOPRAVNÍ TÉMATIKOU

-ZVUKOVÉ NAHRÁVKY DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

 

PRŮBEH ČINNOSTÍ

CESTOU MĚSTEM POZOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO RUCHU NA ULICI

SLEDOVÁNÍ SEMAFORU,SPRÁVNÉ PŘECHÁZENÍ ULICE

NÁVŠTĚVA  INSTRUKTORA Z  AUTOŠKOLY,ZÍSKÁNÍ NOVÝCH POZNATKŮ O DOPRAVNÍCH PROSTŘ.,

 

TH NA AUTOSALON-TVOŘENÍ Z PAPÍRU,JEMNÁ MOTORIKA,FANTAZIE

NÁMĚTOVÁ HRA“NA DOPRAVU“,VYUŽITÍ RŮZNÝCH STAVEBNIC A MATERIÁLŮ KE STAVBĚ V PROSTORU(STAVBY SILNIC,DOPR.ZNAČEK,DOMŮ,AUT,STŘÍHÁNÍ TEXTILU-PROUŽKŮ LÁTEK -PARKOVIŠTĚ

TVOŘENÍ Z PAPÍRU-VYTRHÁVÁNÍ ČÁSTÍ,SESTAVENÍ A LEPENÍ DOPR.PROSTŘEDKU-ROZVOJ JEMNÉ MOTORIKY

OZVĚNOVÁ HRA S NÁZVY DOPR.PROSTŘEDKŮ

PROCVIČENÍ HLÁSKY „R“

 

ŘÍKANKA

V GARÁŽI JE KRÁSNÉ AUTO,MNOHO KORUN PADLO NA TO.

MOTOR RYCHLE STARTUJE,SPRÁVNĚ VRČÍ,PRACUJE.

 

(TRAMVAJ,TRAMBUS,TROLEJBUS,TRYSKÁČ,TROUBÍ,TRAŤ,BRZDA,BRZDÍ,DRÁTY,VRTULNÍK,SRÁŽKA,ZRYCHLUJE,METRO,DOPRAVA,OPRAVA,NÁDRAŽÍ,NÁDRŽ,BAGR,ELEKTRIKA,MOTORKA,PARNÍK,KORMIDLO,STARTUJE,GARÁŽ,RAKETA,MOTOR,SEMAFOR TRAKTOR,PONORKA)

 

CESTOU DO PARKU PŘECHÁZENÍ SILNICE ŘÍZENÉ SEMAFOREM,SLEDOVÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK.