Schůze 23.5.2012 EVVO – Medvěd

Program schůzky EVVO

Konané dne 23. 5. 2012, OP- MŠ Bělehradská, Most

zaměstnanec Olga Tuzarová

1.-  přivítání, prezentace a seznámení s průběhem schůzky

2.- učitelka Olga Tuzarová seznámila přítomné s tématem „Zvířátka z OM“

3.- formou slovního komentáře učitelka vysvětlila, jak s tématem pracovala

S dětmi- motivací byl příběh s etickým obsahem, zařazení rušných her např.

Skřítci třídí odpad, doplňkových her Skládání obrázků z víček, Blechy.

Popsala průběh tvoření a zajímavé momenty, které ovlivňovaly dětskou

tvořivost  ( vzájemné ovlivňování, komentáře uč., spontánní hry v průběhu tvoření

apod.)

4.- ukázka fotodokumentace her a tvoření z OM

5.- předvedení zpracování tématu dle RVP na monitoru(plnění dílčích vzdělávacích cílů

 a očekávaných výstupů)

6.- ukázka třech výrobků z OM- medvěd, moucha, ježek

7.-  praktická dílna- vlastní výroba medvídka,

Učitelky se aktivně zapojily do tvoření, vnikla krásná dílka, která byla dokladem

kreativity   učitelek.

8.- Vedoucí sekce seznámila členky s dalším termínem a místem schůzky,

a tj. 3. 10. 2012   od 14. hod. v Chomutově MŠ Šafaříkova, OP MŠ Pohádka

téma schůzky- školní pěšina

9.- diskuze a závěr