Schůze 17.5.2016 EVVO

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

                                              EVVO – CHOMUTOV PRO MOST

Název sekce……………………………………………………………………………….

Datum schůzky:  17.5. 2016

Místo konání: Chomutov – MŠ 17.Listopadu

Od – do: 14 – 16 hodin

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekcí:

 

  1. Přivítání – prezentace
  2. Prohlídka přírodní zahrady – pedagogové mají možnost využít prostor pří-

                                                    rodní zahrady k tvorbě metodických materiálů

                                                    A pomůcek v rámci environmentálních programů

  1. Hlavní cíle projektu : –  vytvoření optimálních podmínek pro předškolní

                                         vzdělávání, posilovat kladný vztah dětí k přírodě,

                                         rozvíjet v dětech pocit sounáležitosti s přírodou,

                                         chránit přírodu, využít netradiční  formy výuky

                                         v oblasti environmentálního vzdělávání dětí pro-

                                         střednictvím přeměny tradiční zahrady na eko-

                                         logickou zahradu.

  1. Diskuse

 

Zapsala: Dana Vágnerová Nováková – vedoucí sekce EVVO