Schůze 18.10.2016 EVVO

Zápis ze schůzky koordinační sekce

v rámci udržitelnosti projektu

 

CZ.1.07/1.3.07/04.0005 Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek mateřských škol

 

                                EVVO – MOST PRO CHOMUTOV

Název sekce……………………………………………………………………………….

 

Datum schůzky: 18.10 2016

Místo konání: MOST . OP Fr. Malíka

Od – do: 14 – 16 hodin

 

Tento projekt vznikl a byl realizován na základě dotace EU, ČR, učitelky MŠ realizují interní vzdělávání v dané sekci v rámci nepřímých úvazků pedagogické práce.

 

Přítomny: viz prezenční listina

 

Program schůzky sekce:

 

1.Přivítání –prezentace

2.Úvod do celoročního projektu : ČESKÉ LIDOVÉ TRADICE V ŽIVOTĚ DĚTÍ V MŠ

3.Seznámení s obsahem a metodickým záměrem ČLT – podzim, zima

4.Spolupráce s rodiči na ČLT

5.Prezentace na interaktivní tabuli s podrobným popisem všech činností

    *PODZIMNÍ SKLIZEŇ

    *TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ….JDEME NA POUŤ

    *PŘEDADVETNÍ ČAS

    *ADVETNÍ ČAS

    *MASOPUST

6.Výstava výrobků z OM ze všech tematických celků ČLT

7.Prohlídka světničky ze starých časů, kde si děti hrají – její účel

8.Diskuse

 

Zapsala: Dana Vágnerová Nováková – vedoucí sekce EVVO

 

Vysvětlivky : ČLT – české lidové tradice

                         OM – odpadový materiál